Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

Ważne Dni Dla Promocji Zdrowia – PAŹDZIERNIK

08 października, 2020

Ważne Dni Dla Promocji Zdrowia - PAŹDZIERNIK

 

PAŹDZIERNIK


Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet umiera na raka jest zbyt późne wykrycie choroby. Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat – dlatego panie będące w tej grupie wiekowej powinny robić mammografię co dwa lata . Panie, które ze względu na wiek nie uczestniczą w programie profilaktycznym, mogą wykonywać bezpłatne badanie piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarz specjalistę. Ważnym elementem profilaktyki jest samobadanie piersi. Już od dwudziestego roku życia każda z pań powinna regularnie badać piersi, a raz w roku takie badanie powinno być wykonane przez ginekologa, chirurga lub onkologa. W Polsce co roku odnotowuje się ponad 13 tys. przypadków zachorowań. W porównaniu z innymi krajami ryzyko zachorowania na raka piersi w Polsce można określić jako średnie – statystycznie co 16 Polka zachoruje na tę chorobę. Niepokojące jest wysokie tempo wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w Polsce i proporcjonalne do wzrostu zachorowalności, rosnące dane o umieralności kobiet z powodu tej choroby. Oznacza to małą poprawę wyleczalności kobiet chorych na raka piersi w Polsce, niższą niż w wielu innych krajach. Głównym powodem, dla którego nadal wiele kobiet umiera na raka piersi w większości przypadków jest zbyt późne wykrycie choroby, najczęściej gdy jest już w zaawansowanym stadium, z przerzutami. W zdecydowanej większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne.

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło dzień 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na problemy osób starszych. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Inicjatywa zwraca uwagę na potrzeby oraz problemy, z jakimi zmagają się seniorzy. Wskazuje się na konieczność ułatwienia osobom starszym wykonywania codziennych obowiązków oraz dostępu do opieki medycznej i nieograniczonego życia społecznego i kulturowego. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia, a według prognoz w roku 2020 będzie ich miliard. W Polsce żyje obecnie ponad 6 milionów seniorów. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora i 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

1 października - Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C

Dzień został ustanowiony w 2004 roku z inicjatywy stowarzyszeń pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Podstawowym celem tej inicjatywy była chęć zwrócenia uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata (wg WHO na świecie zakażonych jest około 400 milionów ludzi). WZW C nazywane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo lub objawy są niecharakterystyczne. Tylko u 20% chorych obserwuje się zażółcenie powłok skórnych, brak łaknienia lub bóle brzucha. Od 2008 roku WHAD odbywały się corocznie, w dniu 19 maja, w 2010 roku WHO formalnie uznało Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, organizacja przyjęła dzień obchodów – 28 lipca. W Polsce znane są wszystkie trzy terminy obchodów: 19 maja, 28 lipca i 1 października.

Światowy Dzień Wzroku

Drugi czwartek października – Światowy Dzień Wzroku. Pierwsze obchody Światowego Dnia Wzroku odbyły się w Polsce w 2006 roku pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Światowy Dzień Wzroku skupia uwagę na problemach ludzi słabo widzących. Co pięć sekund jeden dorosły mieszkaniec kuli ziemskiej traci wzrok, 160 milionów ludzi na świecie cierpi na zaburzenia widzenia, z czego 39 milionów to osoby niewidome.  Wadę wzroku ma dziś połowa dorosłych Polaków. Osoby niewidome mają cztery specjalne dni w roku. Również w październiku obchodzą Międzynarodowy Dzień Białej Laski, miesiąc później Międzynarodowy Dzień Niewidomych, a w styczniu dzień urodzin Ludwika Braille’a.

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowane są od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego – organizację, której celem jest promocja zdrowia psychicznego, zajmowanie się profilaktyką leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także leczeniem i opieką nad osobami z tego typu schorzeniami. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest obchodzony w ponad stu krajach na całym świecie, w tym także w Polsce. Szacuje się, że na całym świecie na zaburzenia psychiczne cierpi ponad 350 milionów ludzi. Zaburzenia psychiczne przyczyniają się do zachwiania relacji w rodzinie, pogorszenia sytuacji w pracy, zerwania więzi społecznych. Często osoba z zaburzeniami psychicznymi jest izolowana przez środowisko. Późna diagnoza, brak właściwej opieki medycznej i społecznej, to główne problemy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego.

18 października – Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

Święto ustanowione w 2000 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodowe Towarzystwo Menopauzy (IMS). Ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z klimakterium oraz sposoby walki z jego objawami i następstwami. Z uwagi na starzenie się społeczeństwa, a tym samym zwiększenie się odsetka osób po 50 roku życia należy uświadamiać ludzi, że menopauza i andropauza są naturalnymi stanami fizjologicznymi organizmu, charakteryzującymi się występowaniem uciążliwych objawów, które dzięki odpowiedniej wiedzy można złagodzić bądź wyeliminować. Światowa Organizacja Zdrowia, podkreśla iż zarówno zbilansowana dieta, jak i odpowiednia aktywność fizyczna w okresie przekwitania pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu, na tym etapie życia. W Polsce jest około 6 milionów kobiet i 5 milionów mężczyzn po 50 roku życia, a Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie jest 1,2 mld kobiet i 1 mld mężczyzn.

.22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się

Światowy Dzień Osób Jąkających się – Ustanowiony został w lipcu 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństw na skalę i skomplikowanie problemu, jakim jest jąkanie, z którą boryka się ponad 60 milionów osób na świecie. Wiele z nich spotyka się na co dzień z brakiem akceptacji ze strony otoczenia, co bardzo często przyczynia się do ich wyobcowania, a niekiedy nawet depresji, co zdecydowanie utrudnia terapię. Jąkanie się, czyli zaburzenie płynności mowy pojawia się zazwyczaj między 4 a 8 rokiem życia i nasila wraz z wiekiem. Obecnie szacuje się, że w Polsce problem ten dotyczy ponad 500 tysięcy osób. Nieznana jest dokładna przyczyna jąkania.

24 października - Dzień Walki z Otyłością

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 2010 roku obchodzony jest Dzień Walki z Otyłością. Ze statystyk prowadzonych przez WHO wynika, iż problem otyłości jest tak duży, że śmiało można mówić o epidemii. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób zmagających się z nadwagą i otyłością – w Polsce ten problem dotyczy nawet 61% mężczyzn i 45% kobiet. Przyczyny tego stanu rzeczy to przede wszystkim siedzący tryb życia, brak ruchu i niezdrowe odżywianie. Otyłość to choroba cywilizacyjna, na którą zapada coraz więcej osób. Jest drugim – po paleniu tytoniu – powodem występowania poważnych problemów zdrowotnych, m.in. nowotworów złośliwych (nawet do 30% zachorowań). Otyłość i nadwaga przyczyniają się do powstawania blisko 40% nowotworów trzonu macicy i przełyku, niemal 25% nowotworów nerki i pęcherzyka żółciowego, a także ok. 10% nowotworów piersi. Szczególnie niepokojące są statystyki dotyczące nadwagi u dzieci – w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek dzieci z nadwagą wzrósł dwukrotnie i obecnie wynosi 17%. Otyłość jest poważną chorobą, spowodowaną nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. Na świecie z powodu schorzeń związanych z nadwagą  i otyłością co roku umiera 2,5 miliona ludzi.

 
Gmina Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).