Niedziela, 29 stycznia 2023r. | Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
Pokaż menu

Trwają prace nad Strategią Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030

Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030.

informacja

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:
 
WYMIAR SPOŁECZNY
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych
 • Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
 • Kierunek działań 1.2:  Nowoczesny system edukacji publicznej
 • Kierunek działań 1.3:  Dostępna i skuteczna administracja publiczna
 • Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych
WYMIAR GOSPODARCZY
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
 • Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
 • Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość 
 • Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna
WYMIAR PRZESTRZENNY
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
 • Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
 • Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska 
 • Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
W ramach powyższych celów planowane będą przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.


Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy: 

 • być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
 • mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
 • być projektem partnerskim w rozumieniu artykułu 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego poniżej formularza, w terminie od 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r., na adres: biuro@polnocnysubregion.pl

Materiały


Opis projektu do Strategii terytorialnej Subregionu Północnego Opolszczyzny
Opis​_projektu​_do​_Strategii​_terytorialnej​_Subregionu​_Pólnocnego​_Opolszczyzny1.docx
0.02MB
Gmina Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).