Czwartek, 9 grudnia 2021r. | Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
Pokaż menu

Program wyrównywania różnic między regionami III

13 października, 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

W poniedziałek 11 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie kończące realizację projektów w ramach finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. W spotkaniu uczestniczyli: Łukasz Żmuda – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON, Roland Fabianek – Starosta Oleski, Stanisław Belka – Wicestarosta oraz Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna.

Jednym z czterech zrealizowanych projektów było wspólne przedsięwzięcie Gminy Olesno oraz Powiatu Oleskiego pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie”.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 478 222,89 zł. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie z PFRON w wysokości 98 776,68 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Olesno – 221 596,59 zł oraz z budżetu Powiatu Oleskiego – 157 849,62 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Dźwigowo-Elektryczny DEZ Krzysztof Lisowski z Popielowa. Budowa windy trwała od lutego do czerwca 2021 r. Ponadto na dziedzińcu wewnętrznym wykonano utwardzone dojście prowadzące do windy.  

Foto: A.Sz.

Spotkanie dyrektora Opolskiego Oddziału PFRON, Starosty Oleskiego, Wicestarosty oraz Burmistrza Olesna przy nowo otwartej windzie.

W nowej windzie.

Przed wejściem do nowej windy.

 

Realizacja pozostałych trzech projektów zakończyła się jeszcze w ubiegłym roku. W obszarze „D” Programu, który dotyczy likwidacji barier transportowych, zakupiony został mikrobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie. Realizatorem projektu było Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie. Samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dofinasowanie do zakupu mikrobusu ze środków PFRON wyniosło 82 748,89 zł. Pozostała część kosztów projektu pokryta została ze środków własnych Towarzystwa.

Fot. A.Sz.

Nowy mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.

Uroczyste przekazanie mikrobusu.

 

Z kolei w obszarze „F” Programu, którego celem jest przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, zrealizowane zostały dwa projekty – jeden w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Uszycach, drugi – w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleśnie. W przypadku WTZ w Uszycach za pozyskane z PFRON środki w kwocie 45 070,22 zł zakupione zostało nowe wyposażenie do pięciu pracowni: rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, ogrodniczo-gospodarczej, technicznej oraz ruchu i sportu. Z kolei oleski WTZ otrzymał dofinasowanie w wysokości 21 595,81 zł na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej.

Uzupełnieniem kosztów realizacji projektów były wkłady własne projektodawców - Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich oraz Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie.

Ogółem dofinansowanie ze środków PFRON do wszystkich czterech zrealizowanych projektów wyniosło 248 191,60 zł.

Fot. WTZ Uszyce

Nowa kuchenka dla pracowni gospodarstwa domowego WTZ Uszyce.

Nowa kosiarka dla pracowni ogrodniczo - gospodarczej WTZ Uszyce.

 

W kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. Powiat Oleski również otrzymał dofinasowanie ze środków PFRON w wysokości 276 141,03 zł na realizację kolejnych przedsięwzięć. Tym razem są to dwa projekty z obszaru „D” – zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (projektodawca: Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich) i dla Gminy Radłów oraz dwa projekty z obszaru „F” – wymiana dźwigu osobowego (platformy pionowej) w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleśnie (projektodawca: Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie) i zakup wyposażenia do pracowni ruchu i sportu w WTZ w Uszycach.

Obecnie Powiat Oleski jest w trakcie podpisywania stosownych umów.

Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych na terenie powiatu oleskiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  można uzyskać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie, osoba do kontaktu – Mariola Flank, tel. 34 350 59 71.
Gmina Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).