Poniedziałek, 15 kwietnia 2024r. | Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji
Pokaż menu

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

Starostwo w Oleśnie / Google Maps Starostwo w Oleśnie / Google Maps

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

 

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie w 2021 roku kontynuował kolejną zmienioną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2021 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki Programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 80/2020 z dnia 27.11.2020 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary Programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informujemy również, że dla Programu obowiązują:

 • nadal aktualny Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON;
 • nowe zmienione Procedury realizacji Programu (zmiany dla obszaru A) zatwierdzone uchwałą Zarządu PFRON.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z istotnymi zmianami wprowadzonymi do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2021 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/ w komunikacie z dnia 27.11.2020 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Ponadto przypominamy, że:

 • w przypadku obszarów Programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G Programu;
 • w przypadku obszaru A i E Programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A Programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu.

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. można składać do Starostwa Powiatowego w Oleśnie w terminie do 05 lutego 2021 roku.

 

W razie pytań można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie, tel. 34 350 59 71 (osoba do kontaktu – Mariola Flank).
Gmina Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).