Piątek, 27 stycznia 2023r. | Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego
Pokaż menu

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2020 rok

Podczas ostatniej sesji
Rady Powiatu w Kluczborku radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium
za 2020 rok. Miniony rok, to drugi rok realizacji Programu Postępowania
Naprawczego, to także rok, w którym samorząd musiał zmierzyć się z
sytuacją pandemii COVID-19.

-
Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat w ubiegłym roku miał
płynność finansową, regulował wszystkie bieżące zobowiązania, może tez
spłacać zadłużenie. Udało się także zrealizować nowe zadania
inwestycyjne i remontowe, w większości przypadków pozyskując środki
zewnętrzne
- podsumowuje Starosta Mirosław Birecki.

Po zapoznaniu się z
raportem o stanie powiatu, wymaganymi prawem opiniami, w tym opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Rada Powiatu pozytywnie oceniła
gospodarowanie ubiegłorocznym budżetem.

 

Minął już drugi rok obowiązywania i realizacji programu postępowania
naprawczego, do wdrożenia którego w 2019 roku zobligowała Powiat
Kluczborski Regionalna Izba Obrachunkowa. Dzięki prowadzonej polityce
oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat
kluczborski w pełni odzyskał płynność finansową, na bieżąco reguluje
wszystkie zobowiązania, w 2020 roku nie wspomagał się żadnymi kredytami,
w pełni realizuje wszystkie swoje zadania. Pomimo wdrożonego Programu
Postępowania Naprawczego udało się zrealizować także nowe zadania
inwestycyjne i remontowe.

 

W grudniu 2019 roku powiat
pozyskał korzystne dofinansowanie w formie pożyczki z budżetu państwa,
co pozwoliło spłacić niekorzystne umowy subrogacji, zaległe zobowiązania
z lat poprzednich i pokryć wysoki deficyt. Dzięki pożyczce znacząco
obniżyło się prognozowane do spłaty do 2039 roku przez Powiat
Kluczborski zadłużenie wraz z odsetkami, które w okresie dwuletnim
obniżyło się o 17.616.950,76 zł (z kwoty 108.641.007,20 zł na dzień
1.01.2019 r. na planowaną na dzień 31.12.2020 r. 
kwotę 91.024.056,44 złotych). Na dzień 31.12.2020 r. dług bez odsetek
wyniósł 79,27 mln zł.
Planowana kwota zadłużenia na koniec roku 2021 to 75,03 mln zł.

W roku 2020 udało się także zrealizować wiele zadań inwestycyjnych i
remontowych, w większości przypadków pozyskując środki zewnętrzne.
Wykorzystując nieobecność uczniów w szkołach i placówkach oświatowych
przeprowadzono niezbędne remonty. Pandemia COVID-19 wymusiła także
konieczność prowadzenia nauczania zdalnego. Pojawiły się możliwości
doposażenia zarówno placówek, uczniów i nauczycieli w sprzęt do
realizacji nauki zdalnej w ramach funduszy unijnych lub też programów
finansowanych z budżetu państwa. Powiat kluczborski skorzystał z tych
możliwości.

Najważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz sytuacja
finansowa powiatu - w poniższej prezentacji.
 


Powiat kluczborski 2020 -
Inwestycje, remonty 

 


 

 

 

 

 

 
Gmina Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).