Poniedziałek, 16 maja 2022r. | Imieniny: Andrzeja, Jedrzeja, Szymona
Pokaż menu

XXXVIII sesja Rady Powiatu


Najbliższa sesja odbędzie się 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz.
14.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego
w
Kluczborku z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego. Ze względu na warunki związane z epidemią
COVID-19 dopuszcza się udział w obradach Rady również w trybie zdalnym.

W programie obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:
2.1/zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Kluczborskiego na rok 2021.
2.2/w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
2.3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/195/2021 r. z dnia 25 marca 2021
r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok.
2.4/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów w 2022 roku.
2.5/ w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla
uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Kluczborski
2.6/ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2.7/ w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu kluczborskiego na 2022 rok.
2.8/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu
Kluczborskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu
zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.

3. Uchwalenie budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2022 r. - projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok
(projekt budżetu radni otrzymali w dniu 15 listopada 2021 r.)
3.1/ omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
3.2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej,
3.3/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
3.4/ przedstawienie opinii ostatecznej komisji budżetu i rolnictwa
3.5/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i
wniosków komisji
3.6/ przedstawienie przez Zarząd Powiatu ewentualnych poprawek do
projektu uchwały budżetowej
3.7/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
3.8/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (radni projekt
otrzymali w dniu 15 listopada 2021 r.).
Gmina Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).