Środa, 29 czerwca 2022r. | Imieniny: Piotra, Pawla
Pokaż menu

XLII sesja Rady PowiatuNajbliższa nadzwyczajna sesja odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa)

o godz.
14.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu
Miejskiego "w Kluczborku.

W programie obrad:

1. Sprawy
porządkowo-organizacyjne:

1.1/ otwarcie sesji i
stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad
1.3/ zatwierdzenie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.
1.4/ zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

 2. Złożenie
ślubowania przez radnego, w związku z wstąpieniem w skład Rady Powiatu w
Kluczborku Pana Norberta Waliczka.

3. Podjęcie uchwał:
3.1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Kluczborskiego na rok 2022.
3.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3.3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu
Kluczborskiego.
3.4/ w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Kluczborski.
3.5/ w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/253/2022 Rady Powiatu w
Kluczborku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3.6/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2021 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z
efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3.7/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na COVID-19.
3.8/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w
Kluczborku.

4. Ocena zasobów pomocy
społecznej w Powiecie Kluczborskim za rok 2021.

5. Informacja o stanie
bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z
działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w 2021 roku.

7. Sprawozdanie z
realizacji programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2021 roku.

8. Sprawozdanie z
działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 22.02.2022 r. do
28.03.2022 r.
Gmina Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).