Środa, 5 października 2022r. | Imieniny: Placyda, Apolinarego
Pokaż menu

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

12 sierpnia, 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w  Sekretariacie Urzędu Gminy
w Zębowicach lub za pośrednictwem E-PUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawą zajmuje się Małgorzata Sawczuk – Wróbel, Podinspektor  ds. ochrony powietrza.
Kontakt w sprawie: 77/421-60-76 wew. 31
   lub

Wniosek o dodatek węglowy składa jedna osoba z danego gospodarstwa domowego

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).tj. jeżeli osoba zakupiła u przedsiębiorcy węgiel za cenę niższą niż 996,60 zł – to rekompensata nie należy się.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody?

Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich
i innych członków rodziny.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Jaki jest termin wypłaty dodatku węglowego?

Dodatek węglowy gmina wypłaci w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

art. 2 ust. 15 ustawy wskazał, że wójt, dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje w nim zawarte oraz podpis wnioskodawcy. W przypadku nie uzupełnienia wszystkich punktów zawartych we wniosku – pozostanie on bez rozpatrzenia.

 

PDFWniosek.pdf
DOCXWniosek.docx
 
Gmina Gmina Zębowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).