Piątek, 27 stycznia 2023r. | Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego
Pokaż menu

Dodatkowy nabór wniosków w programie PPGR – do 17 stycznia 2023 r.

09 stycznia, 2023

banner_na_strone_PPGR.jpeg

 

nagłówek PPGR.jpeg

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Zębowice ogłasza dodatkowy nabór wniosków w programie Granty PPGR. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku laptop, komputer stacjonarny lub tablet.

Celem programu Granty PPGR jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych w rozwoju cyfrowym i zapewnienie im dostępu do nowoczesnej edukacji i możliwości, które daje technologia.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w tym przypadku Gminę Zębowice);
 • są członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni, pracowali niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR;
 • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022 komputera stacjonarnego lub przenośnego – laptopa, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem udziału w Programie, jest złożenie w Urzędzie Gminy Zębowice (sekretariat), ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice  w godzinach: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 niżej wskazanych dokumentów:

 1. Oświadczenia dla ucznia niepełnoletniego – Załącznik nr 1 lub
 2. Oświadczenia dla ucznia pełnoletniego – Załącznik nr 2
 3. Załącznik do oświadczenia nr 1 lub nr 2
 4. Dokument potwierdzający pracę w PPGR (tj. potwierdzenie, że osoba która została podana w Oświadczeniu (rodzice/dziadkowie/pradziadkowie), pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnejnp. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy, umowa o pracę itp.) oraz zamieszkiwała w miejscowości w której funkcjonował PPGR – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 5. Akt urodzenia/małżeństwa (udokumentowanie pokrewieństwa z osobą pracującą w PPGR (np. akty stanu cywilnego z którego jasno wynika, że uczeń jest spokrewniony z osobą pracującą w PPGR) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 17 stycznia 2023 r. włącznie.

Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

 • sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku dziecka/ucznia pełnoletniego,
 • rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu komputerowego, bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
 • rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia zobowiąże się w okresie 2 lat do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego, pracownikowi Urzędu Gminy w Zębowicach na każde jego wezwanie.

WAŻNE! O włączeniu do Programu Granty PPGR decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zębowice, 09.01.2023 r.                                                                                 

                                                   /-/ Waldemar Czaja

                                                                                          Wójt Gminy Zębowice

DOCZal.1-oswiadczenie-rodzicow-lub-opiekunow-prawnych.doc (142,00KB)
DOCZal.2-oswiadczenie-ucznia-szkoly-sredniej-ktory-osiagnal-pelnoletnosc.doc (143,00KB)
PDFdot-uzupelnienia-oswiadczenia.pdf (148,16KB)

 
Gmina Gmina Zębowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).