Poniedziałek, 20 września 2021r. | Imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii
Pokaż menu

SPOTKANIE INFORMACYJNE

23 lipca, 2021

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rudniki

na spotkanie informacyjne dotyczące zasad dofinansowania wymiany ( zmiana od 1 lipca Br.) źródeł ciepła (kotłów) z Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021r. o godz. 17.00 -tej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Podczas spotkania zainteresowani mieszkańcy uzyskają informacje o wymianie kotłów wraz z demontażem starego i montażem nowego pieca na: węgiel (do końca roku 2021), gaz, pellet , pompy cieplne, fotowoltaika), zakup i montaż   okien, drzwi, bram garażowych, zakup  i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, docieplenie   ścian zewnętrznych, wymianę instalacji co.  i  c.w.u,

Po prezentacji będzie możliwość indywidualnych konsultacji z osobami zajmującymi się w Gminie Programem.

 

K o m u n i k a t

Przypominamy, że od 1 sierpnia następuje przerwa w wydawaniu przez gminy (GOPS) zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Czyste powietrze.jpeg
Gmina Gmina Rudniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).