Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Podsumowanie kadencji

29 marca, 2024

1.jpeg

Najprościej byłoby rozpocząć  niniejsze podsumowanie słowami, że kadencja 2019 – 2024 dobiega końca.  To fakt niezaprzeczalny, wszystkim wiadomy. Bo tak to już jest, że coś się kończy i coś zaczyna. Ale między tym końcem a początkiem działa się piękna i ważna historia Gminy Rudniki. Codzienność skrupulatnie pisana ciężką pracą wielu ludzi, nas wszystkich.

Mówi się, że sukces ma wielu ojców. Trudno się z tym nie zgodzić, bo właśnie dzięki wspólnemu działaniu nasza Gmina może być powodem do dumy, miejscem, do którego się wraca jak po długiej podróży. Naszym miejscem na Ziemi.

           Mijającą kadencję można uznać za wyjątkową, która z całą pewnością przejdzie do historii. Wydarzyły się bowiem rzeczy bez precedensu. Pandemia COVID-19 postawiała nas przed nowymi sytuacjami, na które nie byliśmy przygotowani. Jednak nasza reakcja na te trudności, jak np. szycie maseczek, pomaganie seniorom czy dostarczanie zakupów chorym, pokazała wspólną solidarność i determinację. W przeciwieństwie do poprzednich kadencji, musieliśmy także stawić czoła skutkom konfliktu zbrojnego toczonego na Ukrainie, ale gotowość do niesienia pomocy potwierdziła, że w naszej społeczności są ludzie niezwykli.

5.jpeg

Ostatnie pięć lat to również czas bardzo intensywnej, systematycznej pracy, opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej, dla dobra całej gminy oraz wszystkich jej Mieszkańców. Nasze wspólne dokonania są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem aktywności władz samorządowych, sołtysów, pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, a przede wszystkim dobrej współpracy z Mieszkańcami.

1a.jpeg

Z różnych źródeł zewnętrznych pozyskiwaliśmy cenne fundusze, wspierając i pomnażając tym samym nasz własny budżet, jednak za każdą inwestycją, każdym projektem, każdym pomysłem stoją ludzie, ich determinacja i kreatywność. I do nich niech popłyną teraz podziękowania, bo w dalszej części zobaczą Państwo efekty wspólnej pracy dla lepszego jutra. Napotykaliśmy na wiele niewiadomych, jednak z Państwa pomocą zawsze znajdowaliśmy właściwe rozwiązania.

6.jpeg

Wszystkie drogi w naszej Gminie prowadzą do … Państwa. W ostatniej kadencji były priorytetowo modernizowane, abyście Państwo bez przeszkód mogli dojechać do pracy na czas, dowieźć dzieci do szkoły, zrobić zakupy, nie martwić się, czy do bliskich dotrze np. karetka. Inwestycje poczynione w tym zakresie obejmowały drogi gminne, powiatowe oraz chodniki.

7.jpeg

Nowe drogi powiatowe powstały w:

- w Dalachowie – II etapy, w Cieciułowie, w Żytniowie, ścieżka dla pieszych i 3 przejścia w Bugaju.
Nowe drogi gminne powstały w:

- Jaworznie Bankowym, Młynach, Słowikowie, Mirowszczyźnie, Cieciułowie, przy granicy z Szarkami, w Rudnikach, Polesiu, Julianpolu, Odcinku, Ignachach, Kuźnicy, Jaworku.

Rozpoczęte są prace nad drogami w Nowym Bugaju, Żytniowie oraz remoncie 8 innych dróg gminnych.

8.jpeg

Niewątpliwie oświata jest tym pionem działalności Gminy, który wymaga największych nakładów finansowych. Jest to jednak budżet z lokatą przyszłościową, bo pozwala kształtować młodych ludzi tak, aby odważnie budowali świat, o jakim nam się nawet nie śniło.

9.jpeg

Nakłady finansowe w obszarze „oświaty, wychowania, edukacji i opieki” zostały zwiększone o 50% w stosunku do roku 2018. M.in. powstał gminny  żłobek, wydłużono godziny pracy przedszkoli i świetlic szkolnych, wprowadzono także dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

10.jpeg

Mając świadomość zróżnicowania potrzeb społeczności naszej gminy, dbamy o rozwój szeroko pojętej infrastruktury społecznej, która odpowiada na różnorodne oczekiwania mieszkańców. Wszystkie te inwestycje odgrywają istotną rolę w poprawie jakości życia i zachęcają
do urozmaiconych aktywności. Budowa parkingów znacząco ułatwia dostęp do miejsc użyteczności publicznej, siłownie zewnętrzne promują zdrowy styl życia i integrację społeczności lokalnej.

11.jpeg

Ścieżki pieszo-rowerowe z kolei przysłużą się mobilności, ale przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych  oraz rowerzystów, jednocześnie wspierając ekologiczne środki transportu. Budowa większej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tworzy przestrzeń dla grupowych aktywności fizycznych oraz spotkań, wzmacniając więzi w lokalnej społeczności.

12.jpeg13.jpeg

Dbałość o te elementy infrastruktury przyczynia się do rozwoju atrakcyjnego i przyjaznego środowiska, integracji społecznej i poczucia, że… Kocham tu mieszkać!

14.jpeg

Za odwagę, poświęcenie i dbanie każdego dnia o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy strażacy zasługują na priorytetowe wsparcie. Inwestycje w OSP są kluczowe ze względu na ich nieocenioną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. To lokalne straże są często pierwszą linią obrony przed zagrożeniami pożarowymi oraz innymi sytuacjami awaryjnymi, dlatego ważne jest, aby miały odpowiednią infrastrukturę i sprzęt, aby efektywnie działać w sytuacjach kryzysowych.  W planach na 2024 rok jest zakup wozu ciężkiego dla OSP Rudniki oraz wozu średniego dla OSP Jaworzno.

15.jpeg

Jesteśmy samorządem, który postawił na nowoczesność i ekonomiczność. Instalowane na bieżąco lampy LED oraz sieć lamp hybrydowych przyczyniają się nie tylko do obniżenia wydatków związanych z kosztami oświetlenia ulic, ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców kolejnych miejscowości oraz znajdują  bezpośrednie przełożenie na poprawę widoczności.

15a.jpeg

Kluczowy obszar inwestycyjny by zapewnić podstawowe potrzeby i komfort życia mieszkańców. To wspólne dobro, dlatego dbaliśmy o to, aby realizowane przez nas inwestycje tworzyły warunki dla najwyższego poziomu jakości usług publicznych.

16.jpeg17.jpeg

Dostęp do czystej wody, rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków to istotne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, tworząc infrastrukturę odporną na zmienne warunki oraz spełniającą wymagania dzisiejszych czasów. Te inwestycje to fundament dla dalszego rozwoju i dobrobytu naszej gminy.

19 a.jpeg19 b.jpeg

W Gminie Rudniki dominuje funkcja rolnicza. 89% powierzchni ogólnej Gminy zajmują tereny rolnicze o średniej lub słabej jakości gleby. Brak dużych zakładów przemysłowych również nie działa na korzyść przedsiębiorczości, jednak cennym jest fakt, że zarejestrowanych jest tutaj blisko 500 podmiotów. Chcąc być Gminą atrakcyjną dla inwestora, przez cały okres kadencji nie podniesiono lokalnych podatków, które są na najniższym w okolicy poziomie. Środków finansowych na niezbędne inwestycje w rozbudowę infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej skutecznie szukamy w funduszach zewnętrznych.

18.jpeg

W dokumentach planistycznych wyznaczona jest strefa aktywności gospodarczej, obejmująca zarówno tereny gminne, jak i należące do osób prywatnych. W mijającej kadencji sprzedaliśmy dwie działki inwestycyjne w Rudnikach oraz jedną nieruchomość inwestycyjną Dalachowie, a także zakupiliśmy blisko 8 hektarów kolejnych gruntów: teren po byłej cegielni w Faustiance ponad 6ha oraz blisko 2 ha gruntów przy oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Część gruntów może posłużyć na działalność gospodarczą, a co za tym idzie, na nowe miejsca pracy.

W sferze przedsiębiorczości stawiamy na promocję, m.in. poprzez współpracę z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Wierzymy, że przedsiębiorcy nie tylko zmieniają naszą Gminę, są też niewątpliwie siłą napędową jej rozwoju.

20.jpeg

W ramach działań samorządowych, istnieje jeszcze szereg działań innych niż wyżej wymienione. Wymagają jednak uwagi i odpowiedniego podejścia, by możliwie najlepiej wpływać na codzienne życie mieszkańców. Kontynuowaliśmy takie programy jak: usuwanie azbestu, folii rolniczych, dofinansowywanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz działanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”. Jednak różne perspektywy i potrzeby społeczności, zachęciły nas do wprowadzenia kolejnych programów pomocowych, takich jak:

- dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła (od 2022)

- dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów (od 2021)

- dofinansowanie budowy przydomowych studni (2019)

- organizacja Gminnego Transportu Publicznego, w tym: dowóz dzieci do szkół oraz bezpłatny przejazd dla seniora

- gminny program nauki pływania

- pakiet powitalny dla najmłodszych

- gminny program ochrony zabytków.

20a.jpeg

Wspieranie organizacji pozarządowych to zagadnienie, które wiąże się z promocją społeczeństwa obywatelskiego, angażowaniem społecznym i wsparciem dla różnorodnych działań społecznych. Dzięki ich działalności wiele zyskuje młodzież oraz dzieci szkolne, które mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia sportowe.

21.jpeg

Kultura jest tym, co niewątpliwie nas definiuje. Tradycje i zwyczaje, pielęgnowane przez kolejne pokolenia, budują naszą lokalną tożsamość, tworzą więzi i stymulują nowe działania w tej dziedzinie. Obok wydarzeń głęboko osadzonych w lokalnej historii, jak Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej, Międzynarodowe Zawody Drwali czy Spotkania Muzyków Jazzowych, każda z gminnych miejscowości pisze własną, kulturalną historię. Tworzą ją dożynki, mikołajki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia artystyczne dla dzieci i seniorów, wspólne spotkania, warsztaty rękodzieła, koncerty. W harmonii z tym funkcjonują: Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach, GOKSiR w Rudnikach czy Biblioteka Publiczna oraz jej filie. Lokalne koła tworzą i modernizują miejsca spotkań nie tylko dla swoich członków, ale też dla wszystkich mieszkańców.  Dopełnieniem tej sfery życia jest działalność sportowa, która promuje aktywność fizyczną, ale również integruje poprzez wspólne cele i rywalizację. Nasz gminny kulturowy kalendarz stale się wzbogaca o kolejne inicjatywy.

22.jpeg

W pędzie dzisiejszego świata często nie zauważamy wielu dobrych rzeczy. A one są czasami na wyciągnięcie ręki, tuż obok nas. Dlatego podsumowując z refleksją mijającą kadencję chciałbym życzyć nam wszystkim, żeby dostrzec, jak na przestrzeni ostatnich lat Gmina Rudniki wypiękniała, stała się miejscem przyjaznym do życia, wygodnym, nowoczesnym. Jest to zasługą wielu ludzi, idealistów z pasją, otwartych na zmiany. W 2018 roku nikt z nas nie spodziewał się istnej lawiny kryzysów.

24.jpeg23.jpeg

Pandemia przetasowała wagę problemów. Kiedy słupki zachorowań rosły i kraj się zamykał, nasz urząd nie zamknął się nawet na jeden dzień... Za tę odwagę i determinację dziękuję dzisiaj wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i podlegającym im placówkom. Potem przyszła wojna w Ukrainie i związane z nią kwestie emigracyjne, kryzys gospodarczy, niedobór węgla i w końcu inflacja. Nie było łatwo. Z satysfakcją mogę  jednak powiedzieć, że nie tylko podołaliśmy wszystkiemu, ale i przygotowaliśmy podwaliny pod kilka mostów, które powstaną w przyszłości. Nie uniknęliśmy wpadek i błędów, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski. Ta wiedza to nasze doświadczenie.

Powiadają, że wdzięczność to bogactwo. Trudno się z tym nie zgodzić wiedząc, że miałem wokół siebie wielu wspaniałych ludzi, którzy pracowali, dopóki starczało sił i marzeń. Chciałbym niniejszym serdecznie podziękować: Radnym, Pracownikom: Urzędu Gminy, GOPS, GOKSiR, Szkołom, Jednostkom OSP, Sołtysom, Przedsiębiorcom, Lokalnym Organizacjom Pozarządowym, Stowarzyszeniom, Kołom, Sportowcom i wszystkim Mieszańcom.

       

                 Z wyrazami szacunku

 Grzegorz Domański

Wójt Gminy Rudniki
Gmina Gmina Rudniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).