Czwartek, 13 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucjana, Antoniego
Pokaż menu

Centrum Wsparcia Doradczego- ankieta dla mieszkańców Gminy Radłów

19 stycznia, 2021
Panorama Radłowa / Tomasz Nycz / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Panorama Radłowa / Tomasz Nycz / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

We wrześniu 2020 roku Gmina Radłów  wspólnie z Powiatem Oleskim oraz gminami  Olesno, Gorzów Śląski,  Zębowice zawiązała porozumienie pn. Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej. Obecnie trwają prace nad określeniem  kierunków rozwoju Partnerstwa i listą wspólnych działań. W tym działaniu bardzo ważny jest głos naszych Mieszkańców. Dlatego bardzo prosimy o wzięcie udziału w tej krótkiej ankiecie, która pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć oczekiwania i plany naszych Mieszkańców.  Zebrane w toku badań informacje wykorzystamy w procesie planowania kierunków rozwoju partnerstwa, tak abyśmy mogli lepiej dostosować politykę naszej gminy do potrzeb naszych mieszkańców, szczególnie w zakresie świadczonych usług publicznych.

Dostępna jest pod adresem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97i9pv0

Ankiety można wypełniać do 12.02.2021 r. do godz. 23:59

O partnerstwie czytaj poniżej.

Czym jest partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej?

To przede wszystkim współpraca sąsiednich samorządów, mająca na celu wspólne określenie celów i priorytetów przyszłych działań.

Współpraca, o której mowa, obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwiązania wspólnych problemów, takich jak:

- niski stopień rozwoju gospodarczego Ziemi Oleskiej, w tym niedostateczne wsparcie istniejących i potencjalnych inwestorów, niedostatecznie przygotowana oferta inwestycyjna,

- niedostateczna infrastruktura ochrony środowiska (słabo rozwinięta sieć wod-kan, zanieczyszczenie powietrza – niska emisja, problem zagospodarowania odpadów, degradacja przestrzenna i społeczna obszarów zielonych),

- deficyty w polityce transportowej, w tym szczególnie w zakresie transportu zbiorowego,

- niewystarczająca liczba przedsięwzięć związanych z rewitalizacją obszarów problemowych,

- zbyt słabe mechanizmy współpracy pomiędzy poszczególnymi JST na obszarze - brak kompleksowego systemu zagospodarowania i promocji istniejącego potencjału turystycznego i przyrodniczego oraz infrastruktury turystycznej,

- niedostosowanie usług publicznych do trendów demograficznych (szczególnie osób z grupy 50+),

- pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe mieszkańców, skutkujące niewystarczającą integracją społeczną,

- zbyt słabe wykorzystanie narzędzi informatycznych przez przedsiębiorców i mieszkańców w relacjach z jednostkami samorządowymi.

Współpraca odbywa się w ramach pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Wspólnie chcemy stworzyć unikalną i wyróżniającą nasz region Strategię Rozwoju Terytorialnego. Umożliwi to nam pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację wspólnych działań ujętych w tym dokumencie. Przed przystąpieniem do pracy nad tworzeniem strategii chcemy poznać Państwa zdanie dlatego gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Gmina Gmina Radłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).