Środa, 6 grudnia 2023r. | Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Pokaż menu

„Górna Prosna” kolejny rok realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

10 grudnia, 2020
UE-60.jpeg
LEADER-70.jpeg
LGD Gorna Prosna-70.jpeg
PROW-70.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania kończy kolejny rok realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki prawidłowej realizacji Strategii w poprzednich latach osiągnęliśmy wszystkie zakładane wskaźniki co pozwoliło na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów przez naszych beneficjentów. W ramach bonusu otrzymaliśmy 470 000 zł dzięki czemu mogliśmy ogłosić kolejne nabory wniosków. Kwota ta pozwoliła na ogłoszenie 4 naborów w następujących zakresach tematycznych:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań,
  • promocja obszaru i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach naborów złożonych zostało 31 wniosków z czego 17 zostało wybranych do finansowania, a dzięki nim obszar naszego LGD stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny, a także powstanie wielenowych miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy wszystkie wnioski zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski a beneficjenci są w trakcie podpisywania umów na realizację projektów. Wszyscy beneficjenci skorzystali z doradztwa udzielanego przez pracowników biura LGD.

W roku 2021 planuje się ogłosić nabory w ramach oszczędności na takie przedsięwzięcia jak:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

Te dwa działania cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów z obszaru LGD.

W roku 2020 w dalszym ciągu realizowany był międzynarodowy projekt współpracy „Dobre bo lokalne” gdzie partnerami są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” oraz partner zagraniczny MAS Hranicko z. s. z Czech. Projekt ten został nagrodzony w konkursie, na projekty współpracy w kategorii Rozwój lokalny, którego organizatorem była Jednostka Centralna KSOW.

Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru LGD. W ramach tych działań w dniu 10.03.2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD pn. „Wieczorek z rękodziełem”. Podczas spotkania poznaliśmy osoby zajmujące się rękodziełem i mieszkające na obszarze LGD. Poznaliśmy nowe bardzo ciekawe sposoby na spędzenie wolnego czasu. Dodatkowo mogliśmy zintegrować środowisko lokalne.

Kolejnym działaniem jakiego podjęła się Lokalna Grupa Działania w roku 2020 była realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury w ramach programu Mistrz tradycji. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu tworzenia Koron żniwnych jako lokalnej tradycji. Szkolenia były przeznaczone dla 10 mieszkańców obszaru LGD i prowadzone były przez Mistrza w tej dziedzinie tj. osobę wielokrotnie nagradzaną za swoje umiejętności Panią Mariolę Karmańską. W ramach projektu powstała wspaniała korona żniwna oraz film dokumentujący powstanie korony. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem a osoby w nim uczestniczące bardzo chętnie brały udział w zajęciach gdyż dowiedziały się od początku jak tworzyć koronę, jakich materiałów można użyć do stworzenia tak pięknego dzieła. Szkolenia trwały przez 7 miesięcy i zakończyły się
w listopadzie. Teraz projekt zostanie rozliczony.Wartość projektu to 20 000,00 zł.

Od początku wdrażania LSR podpisano 47 umów.Łączna kwota podpisanych umów opiewa na kwotę 4 041 760,40 zł, co stanowi ok 77 43 % całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR. Wszystkie te umowy zostały podpisane do końca września 2020 r.
Z podpisanych umów beneficjentom została wypłacona kwota 2 836 072,89 zł za zrealizowane projekty.

Oczywiście mamy nadzieję, że wszystkie złożone projekty zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, a w najbliższych naborach zostanie złożone wiele ciekawych projektów. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.

A.B.
Gmina Gmina Praszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).