Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

16 stycznia, 2024

Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, dzięki realizacji projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gmina otrzymała na ten cel 100 % dofinansowanie w wysokości 99 116,49 zł, które przeznaczono na:

  •  zakup i montaż 33 szt. tabliczek brajlowskich tyflograficznych, 4 szt. planów informacyjnych tyflograficznych, 2 szt. przenośnych pętli indukcyjnych,
  • utworzenie wypukłego oznakowania informacyjnego (ścieżki naprowadzającej i oznakowania ostrzegawczego),
  • zapewnienie usługi doradczej w zakresie dostępności.
  • Galeria dostępność
  • Galeria dostępność
  • Galeria dostępność

 

Wykonanie tabliczek brajlowskich tyfloraficznych oraz planu informacyjnego było konieczne w związku z aktualnym brakiem w budynku oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej to stosunkowo niedrogi sposób zapewnienia obsługi klientów ze specjalnymi potrzebami, który dzięki bezprzewodowej postaci może być wykorzystany w każdym biurze Urzędu Miejskiego - w zależności od potrzeb.

Dodatkowo, w poniedziałek, 15 stycznia 2024 r. Burmistrz Olesna wraz ze Starostą Oleskim, oficjalnie otworzył tzw. pokój cichej obsługi. Znajduje się on w suterenie Urzędu Miejskiego (winda - poziom -1) i jest przeznaczony dla osób które niekomfortowo czują się wśród większej liczby osób, w miejscu gdzie narażone są na wiele bodźców – dla osób ze spektrum Autyzmu, zespołem Aspargera czy dla osób słabosłyszących.

 

  • Galeria pokój cichy
  • Galeria pokój cichy

 

fot. M. Flank / Starostwo Powiatowe


Realizacja zadań wynikała z przyjętego ,,Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na lata 2022-2023" - wg zarządzenia nr 21.2022 Burmistrza Olesna z dnia 1 marca 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Oleśnie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, oznakowanie dróg, w tym ewakuacyjnych oraz zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie.
Gmina Gmina Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).