Piątek, 22 stycznia 2021r. | Imieniny: Anastazego, Wincentego
Pokaż menu

Informacja dotycząca procesu odszkodowawczego związanego z realizacją inwestycji drogowej – Obwodnica Olesna

08 stycznia, 2021

unnamed.jpeg

Na mocy decyzji ZRID nieruchomości zajęte pod pas drogowy stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje godziwe odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część.

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez Wojewodę z urzędu. a więc właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby odszkodowanie otrzymać.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda, w oparciu o operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, powołanego przez Wojewodę. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszt gruntu oraz wszystkich składników, które są z nim trwale związane (budynki, ogrodzenia, drzewa itd.). Rzeczoznawca majątkowy będąc na oględzinach nieruchomości nie ma obowiązku informowania o tym właściciela. 

Każdy właściciel nieruchomości, za które przysługuje odszkodowanie, zostaje poinformowany drogą pocztową o ustaleniu wysokości odszkodowania. W zawiadomieniu jest wskazany termin i miejsce, w którym można zapoznać się z aktami sprawy. Następnie Wojewoda wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, która także jest przesyłana drogą pocztową do właściciela nieruchomości.

Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi przysługuje prawo ewentualnego odwołania, w terminie wskazanym w decyzji, do Wojewody Opolskiego. GDDKiA wypłaca odszkodowanie na wskazane przez właściciela konto, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej.

Jeżeli stan prawny działki nie jest uregulowany, odszkodowanie wpłacane jest do depozytu sądowego na okres 3 lat. Aby je otrzymać, konieczne jest przedłożenie w Sądzie dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości (np. po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym).

Nieruchomości resztujące, tzw. "resztówki"

W przypadku, gdy część działki zostanie zajęta pod drogę, a jej pozostała część nie będzie nadawała się - zdaniem właściciela - do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściciel nieruchomości może wystąpić do zarządcy drogi (GDDKiA) o wykup pozostałej części działki. Każdy taki wniosek będzie przez GDDKiA indywidualnie rozpatrywany, a decyzja o ewentualnym wykupie działki resztującej będzie uzależniona m.in. od jej powierzchni, charakteru użytku, sposobu zagospodarowania, możliwości dojazdu itp.

Dodatek za nieruchomość z budynkiem mieszkalnym

W przypadku nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, kwota odszkodowania powiększa się o 10 000 zł.

Premie za szybkie wydanie nieruchomości pod drogę

Jeżeli właściciel nieruchomości wyda ją do 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Art. 18 ust. 1e Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami)

W przypadku chęci szybszego wydania nieruchomości pod inwestycję i uzyskania powyższego bonusu należy zwrócić się z oświadczeniem do: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole.

Instytucja prowadząca postępowania odszkodowawcze:

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 77 452 41 25, fax. 77 452 47 05

 

 
Gmina Gmina Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).