Piątek, 8 grudnia 2023r. | Imieniny: Marii, Światozara, Makarego
Pokaż menu

Gmina Olesno zawiązała “Partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej”

03 grudnia, 2020

Gmina Olesno wraz z gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiatem Oleskim, zawiązała partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej w celu przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt jest skierowany do partnerstw zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz obszary funkcjonalne małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców.

Podczas spotkania, które miało miejsce 26 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, przedstawiciele samorządów podpisali porozumienie, w którym zadeklarowali współpracę w celu realizacji wspólnych działań zmierzających do równomiernego rozwoju gospodarczego terenów objętych partnerstwem. Liderem Partnerstwa został Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.

Celem projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów, w tym w szczególności zwiększenie ich skuteczności w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz poprawa ich kompetencji związanych z realizowaniem kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze.

Podstawą inicjatywą zawiązania partnerstwa samorządów Ziemi Oleskiej jest świadomość potrzeby pogłębiania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie oleskim, a także opracowania spójnej wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego tworzonego przez gminy położone na obszarze powiatu. Liderzy samorządowi dostrzegają, iż szereg problemów diagnozowanych do tej pory na poziomie pojedynczych samorządów ma charakter szerszy i dotyczy większego obszaru, zaś próba ich samodzielnego rozwiązania jest mniej skuteczna, niż podjęcie działań wspólnych.

Nawiązane partnerstwo ma więc za zadanie rozwiązywanie problemów przekraczających granice pojedynczych gmin, a należą do nich m.in. :

  • niski stopień rozwoju gospodarczego Ziemi Oleskiej, w tym niedostateczne wsparcie istniejących i potencjalnych inwestorów, niedostatecznie przygotowana oferta inwestycyjna,
  •  niedostateczna infrastruktura ochrony środowiska
  • deficyty w polityce transportowej, w tym szczególnie w zakresie transportu zbiorowego,
  • pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe mieszkańców, skutkujące niewystarczającą integracją społeczną.

Przedstawiciele samorządów za priorytetowe uznali  podjęcie wspólnych działań dla rozwiązywania wspólnych problemów, co aktualnie ma charakter incydentalny.

Projekt realizowany będzie w 4 etapach w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

 

 
Gmina Gmina Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).