Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 października 2022 roku. dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

20 października, 2022
Urząd Miejski w Gorzowie ślaskim / Google Maps Urząd Miejski w Gorzowie ślaskim / Google Maps

 

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 października 2022 roku.

 

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

            Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.215.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia
20 października 2022 roku w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 
            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.
z 2022 r. poz.1327 ze zm.) w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 4 listopada 2022 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Michalina Stelmach inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji. Uwagi, opinie proponowanych zmian
w Programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 4 listopada 2022 roku.

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

  1. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

z dopiskiem „Konsultacje”

BURMISTRZ

/-/ Rafał Kotarski
Gmina Gmina Gorzów Śląski

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).