Piątek, 8 grudnia 2023r. | Imieniny: Marii, Światozara, Makarego
Pokaż menu

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

01 lutego, 2021

Informuje się, że w dniu 8 lutego 2020 roku o godzinie 15-tej odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej;
 • likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu;
 • utworzenia Gminnego Żłobka „ Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu;
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „ Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu;
 • przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień;
 • zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia;
 • zmiany uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień;
 • pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
 • rozpatrzenia petycji
 • rozpatrzenia petycji
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu;
 • zajęcia stanowiska w sprawie wniosku  Prokuratury Okręgowej w Opolu dot. Uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 

Radni zapoznają się z treścią nieważności Uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r. w  sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Dobrodzień.
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).