Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

XXV Sesja Rady Miejskiej

23 grudnia, 2020

Informuje się, że w dniu 30 grudnia 2020 roku o godzinie 15-tej odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

 

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;

 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Myślina;

 • powołania zastępcy Burmistrza do reprezentowania Gminy Dobrodzień w Związku Międzygminnym „ Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu;

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień;

 • określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień;

 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego;

 • ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

 • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu;

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

 • zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Szemrowickiej i północno- zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

 

Radni zapoznają się z:

 • rozstrzygnięciem nadzorczym na nieważność części uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień;

 • projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok wraz z autopoprawką;

 • treścią Uchwały nr 458/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok;

 • treścią Uchwały nr 460/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;

 • treścią Uchwały nr 459/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej;

 • opinią Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

 • sprawozdaniem z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).