Środa, 6 grudnia 2023r. | Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Pokaż menu

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

20 listopada, 2020

Informuje się, że  XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godzinie 15-tej.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 • przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
  w Dobrodzieniu;
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;
 • zmiany Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień;
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień;
 • uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień;
 • uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • uchylenia Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 • uchylenia Uchwały Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia;
 • zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień;
 • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień;
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
 • uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu;
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowejGmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).