Poniedziałek, 15 kwietnia 2024r. | Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji
Pokaż menu

Strategia Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 – zgłaszanie propozycji projektów

18 stycznia, 2023

„Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:

WYMIAR SPOŁECZNY 
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych 
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
Kierunek działań 1.2:  Nowoczesny system edukacji publicznej
Kierunek działań 1.3:  Dostępna i skuteczna administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych

WYMIAR GOSPODARCZY 
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość 
Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna

WYMIAR PRZESTRZENNY 
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska 
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych

W ramach powyższych celów będziemy planować przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.

Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy: 
•    być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
•    mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
•    być projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
•    deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego formularza do 31.01.2023 r., na adres: .

Zapraszamy do aktywności! Razem możemy tworzyć przyszłość miejsca, w którym żyjemy!"

DOCXOpis_projektu_do_Strategii_terytorialnej_SPnO.docx (17,88KB)
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).