Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Przebudowa chodników wraz z przejściami dla pieszych w Dobrodzieniu

07 grudnia, 2023

 

W dniu 7 grudnia b.r. zostały podpisane umowy: na część nr 1 zamówienia, tj. przebudowę przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu (Przedszkole), na kwotę brutto: 353.685,53 zł oraz na część nr 2 zamówienia, tj. budowę przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu, na kwotę brutto: 552.363,11 zł, z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.

Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ww. ustawy, na zadanie pn.: Przebudowa chodników wraz z przejściami dla pieszych w Dobrodzieniu, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.11.2023 r.

Roboty objęte zamówieniem będą zrealizowane w terminie do 3,5. miesięcy.

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych wraz z chodnikami w ciągu drogi publicznej gminnej - ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu (Przedszkole), wykonaniem oświetlenia dedykowanego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa:

 1. demontaż tymczasowej organizacji ruchu wraz z opracowaniem organizacji ruchu na czas trwania robót,
 2. roboty pomiarowe,
 3. wycinka drzew i krzewów,
 4. zdjęcie warstwy humusu,
 5. roboty rozbiórkowe,
 6. roboty ziemne,
 7. wykonanie podbudowy,
 8. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 9. wykonanie warstwy uszorstniającej na dojazdach na dł. 20 m z żywic epoksydowych i twardego kruszywa boksytowego,
 10. przebudowa chodników i zjazdów z kostki brukowej o gr. 8 cm,
 11. ułożenie krawężników i obrzeży,
 12. wykonanie oznakowania pionowego,
 13. wykonanie oznakowania poziomego,
 14. montaż urządzeń bezpieczeństwa, tj. oznakowania poziomego nawierzchni z mas termoplastycznych - pasy integracyjne dla niewidomych,
 15. wykonanie oświetlenia przejścia (sygnalizacja świetlna, oświetlenie dedykowane).

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia obejmuje przebudowę istniejących chodników w ciągu drogi publicznej gminnej - ul. Oleskiej w Dobrodzieniu w rejonie Zespołu Szkół i Tauronu wraz z budową przejścia dla pieszych, wykonaniem oświetlenia dedykowanego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa w rejonie Tauronu:

 1. demontaż tymczasowej organizacji ruchu wraz z opracowaniem organizacji ruchu na czas trwania robót,
 2. roboty pomiarowe,
 3. wycinka drzew i krzewów,
 4. zdjęcie warstwy humusu,
 5. roboty rozbiórkowe,
 6. roboty ziemne,
 7. wykonanie podbudowy,
 8. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 9. wykonanie warstwy uszorstniającej na dojazdach na dł. 20 m z żywic epoksydowych i twardego kruszywa boksytowego,
 10. przebudowa chodników i zjazdów z kostki brukowej o gr. 8 cm,
 11. ułożenie krawężników i obrzeży,
 12. wykonanie oznakowania pionowego,
 13. wykonanie oznakowania poziomego,
 14. montaż urządzeń bezpieczeństwa, tj. zespołów wymiennych i elementów odblaskowych, oznakowania poziomego nawierzchni z mas termoplastycznych - pasy integracyjne dla niewidomych,
 15. wykonanie oświetlenia przejścia (oświetlenie dedykowane).

 

Zamawiający Gmina Dobrodzień informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

[MK]

 
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).