Poniedziałek, 5 grudnia 2022r. | Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty
Pokaż menu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu “Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030”

16 maja, 2022

Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021r. poz.1057)  oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Konsultacje są prowadzone w terminie od 17.05.2022r. do 21.06.2022r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone we wskazanym terminie:

  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres:  (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

DOCXOgłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.docx

PDFStrategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 - projekt do konsultacji.pdf

PDFOgłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf
DOCXFormularz konsultacyjny Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 (1).docx
PDFRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf
PDFOpolski Inspektor Sanitarny - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf

 
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).