Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice II etap

04 sierpnia, 2023

logo polskilad.jpeg

Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice II etap

 

W dniu 1 sierpnia b.r. została podpisana umowa na modernizację dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice II etap, polegająca na przebudowie dróg w miejscowościach Bzinica Stara i Rzędowice, na łączną kwotę brutto: 1 128 877,07 zł, z firmą Vianko Sp. z o.o., Ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie.

Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ww. ustawy, na zadanie pn.: Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice II etap, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.05.2023 r.

Roboty objęte zamówieniem będą realizowane w terminie do 6. miesięcy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) zadanie nr 1 - przebudowę ul. Dąbrowej w Rzędowicach, o całkowitej długości jezdni 405,94 m i szerokości jezdni 3,5 m, o nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą,

b) zadanie nr 2 - przebudowę ul. Wolnej w Rzędowicach o całkowitej długości jezdni 420,31 m i szerokości jezdni 3,5 m, o nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą,

c) zadanie nr 3 - przebudowę drogi wewnętrznej ul. Strażacka w m. Bzinica Stara o długości 100 mb, polegającą na:

- wykonaniu korytowania istniejącej nawierzchni na szerokości 3,50 mb,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu,

- wykonaniu zjazdów,

- uzupełnieniu poboczy klińcem,

- ustawieniu oznakowania (szt. 3),

d) zadanie nr 4 - przebudowę ul. Wąskiej w Bzinicy Starej o całkowitej długości jezdni 143,79 m i szerokości jezdni 3,5 m, o nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą.

 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

 

[MK]
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).