Poniedziałek, 15 kwietnia 2024r. | Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji
Pokaż menu

Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice etap I

04 sierpnia, 2023

logo polskilad.jpeg

Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice etap I

 

W dniu 1 sierpnia b.r. została podpisana umowa na modernizację dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice etap I, polegająca na przebudowie dróg w miejscowościach Bzinica Stara, Bzionków, Rzędowice, na łączną kwotę brutto: 2.319.579,49 zł, z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ Larix” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11.

Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ww. ustawy, na zadanie pn.: Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice etap I, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.05.2023 r.

Roboty objęte zamówieniem będą realizowane w terminie do 6. miesięcy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) zadanie nr 1 - przebudowę drogi wewnętrznej ul. Leśna w m. Bzinica Stara, o długości 160 mb, polegającą na:

- wykonaniu korytowania istniejącej nawierzchni szerokości 4,00 mb,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu,

- wykonaniu zjazdów,

- remoncie przepustu pod drogą,

- uzupełnianiu poboczy klińcem,

- ustawieniu oznakowania (szt. 1),

b) zadanie nr 2 - przebudowę ul. Mostowej w Bzinicy Starej o całkowitej długości jezdni 299,06 m i szerokości jezdni 3,00 m, o nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym, polegającą na:

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu robót uzupełniających,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą,

c) zadanie nr 3 - przebudowę ul. Oleskiej w Bzionkowie o całkowitej długości jezdni 157,43 m i szerokości jezdni 3,5 m, o nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdach indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowanych krawężnikiem najazdowym,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą,

d) zadanie nr 4 - przebudowę ul. Górnej w Rzędowicach o całkowitej długości jezdni 422,09 m i szerokości jezdni 3,0 m, o nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdach indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowanych krawężnikiem najazdowym,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą,

e) zadanie nr 5 - przebudowę ul. Łąkowej w Rzędowicach o całkowitej długości jezdni 510,69 m i szerokości jezdni 3,5 m, o nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdach indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowanych krawężnikiem najazdowym,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą,

f) zadanie nr 6 - przebudowę drogi w Rzędowicach (łącznik pomiędzy ul. Dobrodzieńską i ul. Kwiatową) o całkowitej długości jezdni 516,49 m i szerokości jezdni 3,5 – 5,0 m, o nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdach indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, mijance szer. 5,0 m oraz poboczach utwardzonych kruszywem łamanym granitowym, polegającą na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowanych krawężnikiem najazdowym,

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego granitowego,

- ustawieniu oznakowania,

- wykonaniu rekultywacji terenów zielonych wraz z obsianiem trawą.

 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

 

[MK]
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).