Wtorek, 28 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana
Pokaż menu

Maluch + 2020 – Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

16 lipca, 2020

               

flaga i godło na www.png

W dniu 16.07.2020 r. została podpisana umowa na budowę na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu wolnostojącego budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( tj. przyłączem c. o., wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz budową wewnętrznej instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) na kwotę brutto: 1 498 750,00 zł z firmą ARCHI Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnie. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową roboty objęte zamówieniem zostaną zrealizowane do końca listopada b. r. Budynek żłobka będzie obiektem parterowym o wymiarach: 22,9 m x 14,9 m, bez podpiwniczenia na planie prostokąta wykonanym w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym. Autorem projektu jest mgr inż. Ramona Zygmunt-Olejnik .

Niniejsza inwestycja dofinansowana jest w ramach programu „Maluch +” 2020. Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie na budowę i wyposażenie żłobka, w którym opieką zostanie objętych 40 dzieci, z możliwością rozszerzenia do 50 miejsc.  

tablica maluch 2020.jpeg

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania polegającego na utworzeniu w 2020 r. 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 , przekazana przez Wojewodę Opolskiego. 

Instytucja dofinansowywana:  Gminny Żłobek "Kraina Uśmiechu", ul. Piastowska 17 A, 46-380 Dobrodzień 
Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł
Wartość zadania: 1 300 000,00 zł

  logo mrpips.png                                                                                    logo maluch+.jpeg

elewacja frontowa (południowo-zachodnia).jpeg

elewacja frontowa(południowo-wschodnia).jpeg

elewacja tylna (północno-zachodnia).jpeg

Zakres rzeczowy robót do wykonania jest następujący:

a) wykonanie 39 pali wierconych typu przemieszczeniowego (żelbetowych),

b) wylanie płyty żelbetowej (fundamentowej),

c) przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

d) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni rewizyjnej żelbetowej,

e) rozbudowa sieci wodociągowej, wpiętej do istniejącej sieci wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego p. poż. składającego się z 2 pomp, zabudowanego w wodoszczelnej studni hydroforowej żelbetowej zlokalizowanej tuż przy budynku żłobka z ociepleniem płyty górnej oraz włazu,

f) budowa nowego przyłącza wodociągowego od projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej do budynku żłobka,

g) budowa nowoprojektowanej zewnętrznej instalacji ciepłowniczej łączącą istniejącą kotłownię z projektowanym budynkiem żłobka zaprojektowanej w technologii rur preizolowanych giętkich zasilającego projektowany budynek żłobka w czynnik grzewczy z istniejącej kotłowni budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji grzewczej w projektowanym budynku żłobka oraz rozbudową istniejącej technologii kotłowej o dodatkowy obieg grzewczy zasilający projektowany żłobek,

h) budowa instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji chłodzenia,

i) budowa instalacji elektrycznej obejmującej:

- tablice,

- instalacje siły 400/230 V,

- instalacje oświetlenia podstawowego (oprawy LED uwzględniające dopuszczalne wartości natężenia oświetlenia dla danego rodzaju pomieszczeń),

- instalacje oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

- instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacje zasilania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych,

j) budowa instalacji niskoprądowych (tablice teleinformatyczne z wyprowadzonymi przewodami do gniazd oraz TV SAT wraz z montażem routera umożliwiającego połączenie z internetem oraz siecią telefoniczną),

k) montaż instalacji telefonicznej,

l) montaż instalacji komputerowej do obsługi 1 lub dodatkowo 3 stanowisk komputerowych,

m) montaż instalacji TV-SAT,

n) montaż instalacji CCTV,

o) wykonanie instalacji odgromowej urządzeń LPS budynku żłobka,

p) wykonanie ochrony przepięciowej,

q) zasilanie żłobka kablem z projektowanej szafki złączowo - pomiarowej zabudowanej przy słupie nr 48 linii nN,

r) wykonanie zasilań do studzienki hydroforowej dla instalacji p. poż. żłobka i z skrzynki zasilająco-sterowniczej ,

s) zasilanie i sterowanie węzła cieplnego żłobka,

t) zasilanie szafy do obiegu wody dla żłobka z istniejącej rozdzielni węzła Gimnazjum, pomiędzy pomieszczeniami węzła szkoły, a węzłem żłobka,

u) odprowadzenie wód deszczowych w obrębie posesji na tereny zielone,

v) wydzielenie ogrodu dla dzieci przebywających w żłobku za pomocą ogrodzenia o wysokości 1,5 m i dł. ok. 40 m – ogrodzenie metalowe, ocynkowane i pomalowane o rozstawie słupków ogrodzeniowych 2,5 m, 2 furtki o szer. 1,2 m – jedna od strony Publicznej Szkoły Podstawowej, a druga od strony budynku pomocniczego,

w) wydzielenie 7 miejsc postojowych (parkingowych) na płycie boiska dla pojazdów osobowych o wym. 2,5 x 5 m oraz jedno dla osoby niepełnosprawnej o wym. 3,6 x 5,0 m.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

                                                                                                                                                                        [MK] [AWK]
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).