Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Ciepłe mieszkanie

29 listopada, 2023

Został ogłoszony II nabór do programu „Ciepłe mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym lub umowę najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Aby Gmina Dobrodzień uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, koniecznym jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Prosimy o wypełnienie deklaracji przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Opolu.

 

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, w terminie  do 29 grudnia 2023 roku.

Telefon kontaktowy:  343575100 lub 343999527.

Po przeprowadzonej analizie złożonych deklaracji poinformujemy o dalszych krokach.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Dobrodzień.

DOCXciepłe mieszkanie-1.docx (19,97KB)
DOCDeklaracja przystapienia do projektu - OSOBY FIZYCZNE.doc (137,00KB)
DOCDeklaracja przystapienia do projektu - WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE2.doc (163,00KB)
PDFZalacznik-1_-do-PPCM-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych_cz1_3.pdf (198,25KB)
DOCXZalacznik-1a-_-do-PPCM-_wykaz-kosztow_-cz-4.docx (88,33KB)
 




Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).