Sobota, 3 grudnia 2022r. | Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana
Pokaż menu

Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych

10 października, 2022
Urząd Miejski w Wołczynie / Google Maps Urząd Miejski w Wołczynie / Google Maps

Informacja dotyczy dodatków do źródeł ciepła podmiotów szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.👇👇

 

Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych
Dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku..
Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Wnioski można złożyć:
- w Biurze Obsługi Interesanta ul. Dworcowa 1,
- za pomocą poczty tradycyjnej,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2000 r. poz. 344); ePUAP
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia podmioty wrażliwe otrzymają informację na wskazany we wniosku adres email.
Odmowa przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych, wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich.
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży.
• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku
o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.
Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

 
Gmina Gmina Wołczyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).