Niedziela, 17 października 2021r. | Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego
Pokaż menu

Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze w zakresie bioróżnorodności dla dzieci!

16 września, 2021

 

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze w zakresie bioróżnorodności dla dzieci, które odbędą się w dniach 25.09.2021 r., 27.09.2021 r., 01.10.2021 r., 02.10.2021 r., 08.10.2021 r., 22.10.2021 r.

 

Harmonogram:

 

 • 09.2021 r. sobota, od godz. 9.00 do ok. godz. 14.00

Rowerowa wycieczka przyrodnicza z miejscowości Lasowice Wielkie (szkoła) do rezerwatu przyrody „Smolnik” w Szumiradzie

Program wycieczki

Wyjazd o godzinie 9:00 spod szkoły:

Przystanek 1: obserwacja przyrody w środowisku śródpolnym,

Przystanek 2:  zapoznanie z formami ochrony przyrody - rezerwat „Smolnik”,

Przystanek 3: obserwacja zróżnicowania środowisk - wykonanie zdjęć krajobrazowych,

Przystanek 4: obserwacje ornitologiczne, obserwacje owadów, pobranie próbek wody do analizy na warsztaty późniejsze,

PRZERWA

Przystanek 5: obserwacja środowiska łąkowego, ptaków, owadów, poznanie chronionych gatunków zwierząt,

Przystanek 6:  pomiar obwodu pnia pomnika przyrody: dębu, rozpoznawanie gatunków drzew.

Przejazd w kierunku alei dębowej wzdłuż rzeki,

Przystanek 7: rozróżnianie gatunków drzew, fotografia przyrodnicza, obserwacje ptaków, obserwacja tam budowanych przez bobry na rzece przy dawnym młynie,

Przystanek 8 w drodze powrotnej w lesie: wyznaczanie kierunków geograficznych różnymi sposobami w tym z użyciem kompasów.

Przewidziany powrót do szkoły ok. godziny 14.

 

 • 09.2021 r. poniedziałek, od godz. 13.30 do godz. 14.30

Przyrodnicze warsztaty terenowe pn. „Przygoda z przyrodą - piesza wycieczka do parku dworskiego”- miejscowość Lasowice Wielkie

Miejsce spotkania: plac przy szkole w Lasowicach Wielkich.

Zakres tematyczny:

 • zapoznane z zagadnieniami związanymi z różnorodnością biologiczną oraz jej ochroną,
 • szkodniki alei kasztanowej, obserwacja owadów,
 • rozpoznawanie gatunków drzew podczas wyprawy,
 • rozpoznawanie istniejącego drzewostanu parku
 • obserwacje ornitologiczne podczas wyprawy oraz wizyty w parku.

 

 • 10.2021 r. piątek, od godz. 12.45 do godz. 14.45

Warsztaty przyrodnicze stacjonarne: budynek szkoły w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 83

Zakres tematyczny:

 1. Obserwacje mikroskopowe – różnorodność świata mikroorganizmów.
 2. „Lekcja meteorologii” – wpływ działań człowieka na zmiany klimatu i bioróżnorodności.
 3. „Lekcja astronomii” – Czy kosmos wpływa na życie roślin i zwierząt?

 

 • 10.2021 r. sobota, od godz. 9.00 do ok. godz. 14.00

Rowerowa wycieczka przyrodnicza z miejscowości Laskowice (szkoła) do rezerwatu przyrody „Smolnik” w Szumiradzie

Program wycieczki

Wyjazd o godzinie 9:00 spod szkoły.

Przystanek 1 „Wesołki”: obserwacja przyrody w środowisku śródpolnym,

Przystanek 2 nad rzeką Budkowiczanką: obserwacja środowiska rzeki i łąki, ptaków, owadów,

Przystanek 3 rezerwat „Smolnik”: zapoznanie z formami ochrony przyrody,

Przystanek 4: obserwacja zróżnicowania środowiska - wykonanie zdjęć krajobrazowych,

Przystanek 5: obserwacje ornitologiczne, obserwacje owadów, pobranie próbek wody do analizy na warsztaty późniejsze,

PRZERWA

Przystanek 6: poznanie chronionych gatunków zwierząt przy planszach edukacyjnych nadleśnictwa.

Przystanek 7:  pomiar obwodu pnia pomnikowego dębu, rozpoznawanie gatunków drzew,

Przejazd w kierunku alei dębowej wzdłuż rzeki,

Przystanek 8: rozróżnianie gatunków drzew, fotografia przyrodnicza, obserwacje ptaków, obserwacja tam budowanych przez bobry na rzece przy dawnym młynie,

Przystanek 9: w drodze powrotnej za Trzebiszynem w lesie: wyznaczanie kierunków geograficznych różnymi sposobami w tym z użyciem kompasów.

Przewidziany powrót do szkoły ok. godziny 14.

 

 • 10.2021 r. piątek, od godz. 15.30 do godz. 19.30

Warsztaty przyrodnicze stacjonarne: budynek szkoły w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 83

Zakres tematyczny:

 1. Obserwacje mikroskopowe – różnorodność świata mikroorganizmów.
 2. „Lekcja meteorologii” – wpływ działań człowieka na zmiany klimatu i bioróżnorodności.
 3. „Małe laboratorium” - analiza próbek wody i gleby pobranych w naszej okolicy.
 4. „Lekcja astronomii” – Czy kosmos wpływa na życie roślin i zwierząt?

 

 • 10.2021 r. piątek, od godz. 15.30 do godz. 18.30

Warsztaty przyrodnicze stacjonarne budynek szkoły w Laskowicach, 46-282 Lasowice ul. Szkolna 19

Zakres tematyczny:

 1. Obserwacje mikroskopowe – różnorodność świata mikroorganizmów.
 2. „Lekcja meteorologii” – wpływ działań człowieka na zmiany klimatu i bioróżnorodności.
 3. „Małe laboratorium” -analiza próbek wody i gleby pobranych w naszej okolicy.
 4. „Lekcja astronomii” – Czy kosmos wpływa na życie roślin i zwierząt?

 

 

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, jawny i na jednakowych warunkach dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej lasowicewielkie.pl.
 2. W procesie rekrutacji uczestnicy wypełnią dokument rekrutacyjny, tj. załączniki nr 1 do regulaminu.
 3. Dokument rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99a na trzy dni przed planowanymi warsztatami w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7.30-15.30, środa godz. 7.30-16.30, piątek godz. 7.30-14.30
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Gmina zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji.
 5. W przypadku niezakwalifikowania się  danej osoby na warsztaty, ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń Gmina telefonicznie zawiadomi o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 6. W projekcie będą przestrzegane zasady równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci.
 7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu przez rodziców / opiekunów prawnych uczestników warsztatów.

 

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa i zachowania się na warsztatach przyrodniczych w zakresie bioróżnorodności.
 2. Zgłoszenie.Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).