Środa, 29 czerwca 2022r. | Imieniny: Piotra, Pawla
Pokaż menu

Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze w zakresie bioróżnorodności dla dzieci, które odbędą się w dniach 24.05.2022 r. oraz 25.05.2022 r.

 Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze w zakresie bioróżnorodności dla dzieci, które odbędą się w dniach 24.05.2022 r. oraz 25.05.2022 r.

 

Harmonogram:

 • 24.05.2022 r. wtorek, od godz. 9.00 do ok. godz. 13.00

Warsztaty przyrodnicze stacjonarne oraz terenowe: budynek szkoły w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie, park dworski w miejscowości Lasowice Wielkie

 

Program warsztatów:

Bioróżnorodność w świecie zwierząt i roślin:

 • Czym jest bioróżnorodność – przykłady nietypowych organizmów.
 • Jak prowadzić odpowiedzialną hodowlę zwierząt egzotycznych?
 • Zagrożenia dla bioróżnorodności (gatunki obce, zanieczyszczenie środowiska).
 • Wpływ zmian klimatycznych na bioróżnorodność.
 • Zajęcia z mikroskopem.

Bioróżnorodność w świecie pszczół:

 • Pszczoły miodne i samotnice.
 • Budowa pszczoły i innych owadów pod mikroskopem.
 • Wpływ zmian klimatycznych na populację pszczół.

Piesza wycieczka do parku dworskiego - miejscowość Lasowice Wielkie

 • Szkodniki alei kasztanowej.
 • Obserwacja owadów podczas wyprawy oraz wizyty w parku.
 • Obserwacje ornitologiczne podczas wyprawy oraz wizyty w parku.

 

 • 25.05.2021 r. środa, od godz. 9.00 do godz. ok. 15.00

Rowerowa wycieczka przyrodnicza z miejscowości Lasowice Wielkie (szkoła) do rezerwatu przyrody „Smolnik” w Szumiradzie

Program wycieczki

Wyjazd o godzinie 9:00 spod szkoły:

Przystanek 1: obserwacja przyrody w środowisku śródpolnym,

Przystanek 2:  zapoznanie z formami ochrony przyrody - rezerwat „Smolnik”,

Przystanek 3: obserwacja zróżnicowania środowisk - wykonanie zdjęć krajobrazowych,

Przystanek 4: obserwacje ornitologiczne, obserwacje owadów,

Przystanek 5: obserwacja środowiska łąkowego, ptaków, owadów, poznanie chronionych gatunków zwierząt,

Przystanek 6:  pomiar obwodu pnia pomnika przyrody: dębu, rozpoznawanie gatunków drzew, przejazd w kierunku alei dębowej wzdłuż rzeki,

Przystanek 7: rozróżnianie gatunków drzew, fotografia przyrodnicza, obserwacje ptaków, obserwacja tam budowanych przez bobry na rzece przy dawnym młynie,

Przystanek 8 w drodze powrotnej w lesie: wyznaczanie kierunków geograficznych różnymi sposobami w tym z użyciem kompasów.

Przewidziany powrót do szkoły ok. godziny 15.00.

 

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, jawny i na jednakowych warunkach dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej lasowicewielkie.pl.
 2. W procesie rekrutacji uczestnicy wypełnią dokument rekrutacyjny, tj. załączniki nr 1 do regulaminu.
 3. Dokument rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99a na trzy dni przed planowanymi warsztatami w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7.30-15.30, środa godz. 7.30-16.30, piątek godz. 7.30-14.30
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Gmina zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji.
 5. W przypadku niezakwalifikowania się  danej osoby na warsztaty, ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń Gmina zawiadomi o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 6. W projekcie będą przestrzegane zasady równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci.
 7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu przez rodziców/ opiekunów prawnych uczestników warsztatów.

 

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa i zachowania się na warsztatach przyrodniczych w zakresie bioróżnorodności.
 2. Zgłoszenie.Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).