Czwartek, 9 grudnia 2021r. | Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
Pokaż menu

Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze w zakresie bioróżnorodności dla dzieci

12 października, 2021

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze w zakresie bioróżnorodności dla dzieci, które odbędą się w dniach 19.10.2021 r., 21.10.2021 r. oraz 25.10.2021 r.

 

Harmonogram:

 • 19.10.2021 r. – wtorek, od godz. 7.45 do godz. 8.45

Warsztaty przyrodnicze stacjonarne: budynek szkoły w Laskowicach, 46-282 Laskowice, ul. Szkolna 19

Zakres tematyczny:

 • Obserwacje mikroskopowe – różnorodność świata mikroorganizmów.
 • „Lekcja meteorologii” – wpływ działań człowieka na zmiany klimatu i bioróżnorodności.
 • „Lekcja astronomii” – Czy kosmos wpływa na życie roślin i zwierząt?

 

 • 21.10.2021 r. – czwartek, od godz. 7.45 do godz. 8.45

Warsztaty przyrodnicze terenowe: okolice szkoły w Laskowicach, 46-282 Laskowice, ul. Szkolna 19

Obserwacja różnorodności  środowiska przyrodniczego w okolicach szkoły.

Zakres tematyczny:

 • poszukiwania i obserwacja owadów i pajęczaków,
 • rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów,
 • obserwacja zróżnicowania siedlisk i zamieszkujących je ptaków.

 

 • 25.10.2021 r. poniedziałek, od godz. 13.00 do godz. 15.00

Warsztaty przyrodnicze stacjonarne/terenowe: budynek szkoły w Chudobie, 46-275 Chudoba 142

Zakres tematyczny:

 1. Obserwacje mikroskopowe – różnorodność świata mikroorganizmów.
 2. „Lekcja meteorologii” – wpływ działań człowieka na zmiany klimatu i bioróżnorodności.
 3. „Lekcja astronomii” – Czy kosmos wpływa na życie roślin i zwierząt?
 4. Obserwacje różnorodności gatunków w przyszkolnym ogrodzie – warsztaty terenowe.

 

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, jawny i na jednakowych warunkach dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej lasowicewielkie.pl.
 2. W procesie rekrutacji uczestnicy wypełnią dokument rekrutacyjny, tj. załączniki nr 1 do regulaminu.
 3. Dokument rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99a na dwa dni przed planowanymi warsztatami w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7.30-15.30, środa godz. 7.30-16.30, piątek godz. 7.30-14.30
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Gmina zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji.
 5. W przypadku niezakwalifikowania się  danej osoby na warsztaty, ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń Gmina telefonicznie zawiadomi o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 6. W projekcie będą przestrzegane zasady równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci.
 7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu przez rodziców / opiekunów prawnych uczestników warsztatów.

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa i zachowania się na warsztatach przyrodniczych w zakresie bioróżnorodności.
 2. Zgłoszenie.Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).