Środa, 24 lipca 2024r. | Imieniny: Kingi, Krystyny
Pokaż menu

NFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Urząd Gminy Lasowice Wielkie / Google Maps Urząd Gminy Lasowice Wielkie / Google Maps

Lasowice Wielkie, 12.05.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2023 ROKU.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 569/23 z dnia 19 kwietnia 2022, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 10 maja 2023 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 7 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 43 030 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 547/23  z dnia 01 lutego 2023 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 7 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA ZADANIA

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice

4 550

4 550

Bliskie spotkanie z legendami i historią

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby”

4 825

9 800

Korzystamy z dóbr kultury i tradycji regionu

3

Stowarzyszenie  Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie

4 400

4 800

Prezentacje Artystów Lokalnych

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

4 425

6 600

Kultura i tradycja w wieczornym klimacie

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Lasowicach Małych

4 200

5 680

Lasowice Małe – wioska  z kulturą

6

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice

4 000

8 000

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki w Wiosce Muzykantów

7

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich

3 600

3 600

50 lat minęło… Jubileusz Gminy Lasowice Wielkie

RAZEM:

30 000

43 030

 

                                                   

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat
Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).