Środa, 24 lutego 2021r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego

27 stycznia, 2021
Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z zapewnieniem transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz / Wójt…………………
z siedzibą w …………… (….-…….) przy ul. …………..

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się mailowo: ………………… lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@...............pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o niepełnosprawności) będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zorganizowania transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a dotyczący osób z orzeczeniem o niepełnosprawności).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa m.in. Urząd Wojewódzki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, punkty szczepień oraz na podstawie zawartych umów związanych z realizacją celów przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zapewnienia transportu do punktów szczepień.

 
Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).