Środa, 6 grudnia 2023r. | Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Pokaż menu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego

27 stycznia, 2021
Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z zapewnieniem transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że:

Do pobrania klauzula RODO.pdf

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się mailowo: dgagat@lasowicewielkie.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@lasowicewielkie.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o niepełnosprawności) będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zorganizowania transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a dotyczący osób z orzeczeniem o niepełnosprawności).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa m.in. Urząd Wojewódzki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, punkty szczepień oraz na podstawie zawartych umów związanych z realizacją celów przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zapewnienia transportu do punktów szczepień.
Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).