Czwartek, 13 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucjana, Antoniego
Pokaż menu

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2024 ROKU.

Urząd Gminy Lasowice Wielkie / Google Maps Urząd Gminy Lasowice Wielkie / Google Maps

Lasowice Wielkie 24.05.2024 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2024 ROKU.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 710/24 z dnia 22 kwietnia 2024, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 14 maja 2024 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 8 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 45 660 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 686/24  z dnia 02 lutego 2024 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 8 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA ZADANIA

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice

3 500

3 500

„Z historią się integrujemy i przeszłość poznajemy”

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby”

5 000

9 500

„Dobra kultury i tradycji regionu naszym bogactwem”

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

4 600

4 600

„Jasienie sportowo i artystycznie”

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

4 600

5 500

„Wielopokoleniowa integracja kulturowa”

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lasowicach Małych

4 600

4 960

„Lasowice Małe – wioska  kulturą bogata”

6

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice

4 600

8 000

„Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki w Wiosce Muzykantów”

7

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich

3 600

3 600

20 lat w Unii Europejskiej

8

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice

4 500

6 000

„Koncertowo – turniejowo”

RAZEM:

35 000

45 660

 

                                                     

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat
Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).