Czwartek, 13 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucjana, Antoniego
Pokaż menu

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU

25 czerwca, 2020
Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Lasowice Wielkie 25.06.2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 182/20 z dnia 02 czerwca 2020, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 czerwca 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 43 105 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 158/20 z dnia 03 lutego 2020 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Przyjaciół Wsi Laskowice

3 300

7 120

WITACZE – Laskowice – wioska zagubionej podkowy i pierścienia

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

6 300

8 000

Bogactwo kulturowe regionu naszym bogactwem

3

Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie

3 500

6 000

Kino samochodowe

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

6 000

8 000

Kultura i tradycja w wieczornym klimacie.

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lasowicach Małych

4 135

4 720

Wyjazd do teatru jako szansa na spotkanie z kulturą wyższą

6

Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice

6 765

9 265

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki w Wiosce Muzykantów - koncert

RAZEM:

30 000

43 105

 

 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat
Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).