Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

2023-11-30 Informacja Gminy Kluczbork dot. Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku

30 listopada, 2023
2023-11-30 Informacja Gminy Kluczbork dot. Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku

Informacja Gminy Kluczbork dot. Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku

W odpowiedzi na pojawiąjące się w przestrzeni mediów społecznościowych pytania dotyczące Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku

Wnioskiem z dnia 17 maja 2023r. firma Perlon GmbH, wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to ma na celu ZBADANIE ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą OGRANICZYĆ, a jeśli to możliwe – WYELIMINOWAĆ ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.

Inwestor do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączył Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na obecnym etapie postępowania warunki określone w Raporcie UZGADNIANE są  z organami wymienionymi
w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… tj.  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku w dniu 26 września 2023r. wydał opinię sanitarną, zgodnie z którą opiniuje POZYTYWNIE z uwagą, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. 

 

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości przekazujemy Państwu również wyjaśnienia firm Perlon GmbH. 

           

           
Gmina Gmina Kluczbork

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).