Sobota, 3 grudnia 2022r. | Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana
Pokaż menu

2022-11-14 Program Ciepłe Mieszkanie – prosimy o wypełnienie ankiety

14 listopada, 2022

Program Ciepłe Mieszkanie - prosimy o wypełnienie ankiety

W związku z planami pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina Kluczbork chce oszacować zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem do wymiany pieca.  

Stąd prośba  do mieszkańców gminy, będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, które ogrzewane są za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe o wypełnienie ankiety. Celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców naszej gminy. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Kluczbork.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Do kogo skierowany jest Program „Ciepłe Mieszkanie”?

Beneficjenci programu:

 • beneficjent pośredni: Gminy
  • beneficjent końcowy: osoba fizyczna o rocznym dochodzie ≤ 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, która ogrzewa lokal mieszkalny za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • podwyższonym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
   1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  •    2342 w gospodarstwie jednoosobowym
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • najwyższym: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
   900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  •    1260 w gospodarstwie jednoosobowym
  •    Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dofinansowanie nie może być udzielone, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub wspólnot mieszkaniowych.

Poniesienie pierwszego kosztu, wynika z daty wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy osobą fizyczną a Gminą, która przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszkanie. Kosztu poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mają być zastąpione przez:

 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie ma również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

 • wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wymiany okien i drzwi,
 • wykonania wentylacji mechaniczna,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej.

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” prosimy o wypełnienie  ANKIETY

 Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@kluczbork.pl lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1. Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork.

UWAGA!

Termin składania ankiet upływa dnia 30.11.2022 r.

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000zł.

Niniejszy dokument nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Gminę. Uzyskanie dotacji przez mieszkańca nastąpi po ewentualnym otrzymaniu przez Gminę Kluczbork środków finansowych z WFOŚiGW w Opolu.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty: 31.12.2025r.

Po badaniach ankietowych poinformujemy o dalszych krokach.

Szczegóły dotyczące zasad programu dostępne są na stronach internetowych:

https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 • ciepłe mieszkanieGmina Gmina Kluczbork

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).