Sobota, 3 grudnia 2022r. | Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana
Pokaż menu

Program Ciepłe Mieszkanie – możliwość wymiany źródła ciepła w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych

15 listopada, 2022
Widok z wieży ratuszowej / MOs810 - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Widok z wieży ratuszowej / MOs810 - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Ciepłe mieszkanie.png

Informujemy, że uruchomiony został program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, który kierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie prosimy o złożenie deklaracji 

PDFDeklaracja Ciepłe Mieszkanie.pdf (495,60KB)

 

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w Programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania. Uzyskanie dotacji przez mieszkańca nastąpi po ewentualnym otrzymaniu przez Gminę Byczyna środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r.

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Byczynie

pokój nr 27, tel. /77/ 413 41 50 wew. 30

 

Po przeprowadzonej analizie złożonych deklaracji poinformujemy o dalszych krokach.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Programem objęte mogą być jedynie koszty które zostały poniesione po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą (data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego). Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

 

Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:·

  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 

Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Więcej informacji dotyczących Programu "Ciepłe Mieszkanie" znajduje się na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie

 

 

 
Gmina Gmina Byczyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).