Wtorek, 23 lipca 2024r. | Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
Pokaż menu

Pierwsza rekrutacja do Publicznego Żłobka w Byczynie Nr 2

24 czerwca, 2024
Pierwsza rekrutacja do Publicznego Żłobka w Byczynie Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 121/2024
BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia pierwszej  rekrutacji, do Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXX/552/24 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna oraz nadania statutu zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam pierwszą rekrutację dzieci do Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2, z siedzibą w Byczynie przy ul. Poznańskiej 6, zwanego dalej „Żłobkiem”.
2. Terminem rozpoczęcia naboru wniosków rozpoczyna się od 25 czerwca  2024 roku do 15 lipca 2024 roku.
§ 2. 1. Ustala się zasady pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2  określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania.
2. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oświaty w Byczynie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pełna treść Zarządzenia: PDFZarządzenie Nr 121.2024 Rekrutacja Żłobek.pdf (657,25KB)

Wniosek do pobrania - wersja Word: DOCXWniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2 WORD.docx (33,27KB)

Wniosek do pobrania - wersja PDF: PDFWniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2.pdf (371,55KB)
Gmina Gmina Byczyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).