Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Byczyna

20 lipca, 2023

konsultacje GPR.png

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Byczyna

Burmistrz Byczyny, działając na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm) oraz art. 6 i  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Byczyna.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 27 lipca 2023 r. do 27 sierpnia 2023 r. w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznie formularza uwag.

Formularz dostępny jest:

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@byczyna.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna -Sekretariat (I piętro, pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

  1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/iutTYdxsTB

  2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Byczyna. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 8 sierpnia 2023 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/QUzLjN7YN2. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 27 sierpnia 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Byczynie.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Byczyna, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

 
Gmina Gmina Byczyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).