Piątek, 27 stycznia 2023r. | Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego
Pokaż menu

Granty PPGR – Przekazanie sprzętu dla dzieci z rodzin pegeerowskich

23 grudnia, 2022
Ratusz w Byczynie / Mareksilarski at Polish Wikipedia / Wikipedia / CC BY 2.5 Ratusz w Byczynie / Mareksilarski at Polish Wikipedia / Wikipedia / CC BY 2.5

Informacja dotycząca przekazania sprzętu zakupionego

przez Gminę Byczyna w ramach  projektu grantowego

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Gmina Byczyna zakupiła sprzęt komputerowy (laptopy). Sprzęt ten zostanie przekazany uczniom, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji złożonych oświadczeń.

Komputery stacjonarne i tablety będą wydawane w późniejszym terminie o którym zostaną Państwo poinformowani.
 

Poniżej przedkładamy informację dotyczącą procedury przekazania sprzętu:

 1. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny i protokołu zdawczo odbiorczego. Umowy zostaną podpisane bezpośrednio z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni).

 2. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę.

 3. Przy podpisaniu umowy nie ma obowiązku obecności uczniów niepełnoletnich, gdyż w tym przypadku umowę podpisuje ich rodzic/opiekun prawny.

 4. Sprzęt (laptopy) wydawany będzie w dniach od 27 do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie w sali nr 9 lub w sali Urzędu Stanu Cywilnego -(sala ślubów).

 5. Osoby, które otrzymają sprzęt, zobowiązane są do składania oświadczeń w sprawie utrzymania efektów projektu. Oświadczenia składa się dwukrotnie tj. 1 do 31 grudnia 2023 r. i od 1 do 31 grudnia 2024 r. Ponadto osoby te zobowiązane są do okazania przekazanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Byczynie na każde wezwanie. Osoby, które nie wykonają powyższych obowiązków, zmuszone będą do zwrócenia Gminie Byczyna otrzymanego w pełni sprawnego sprzętu komputerowego lub równowartości pieniężnej jego zakupu powiększonej o ustawowe odsetki.

 6. Inne obowiązki, które mają osoby otrzymujące sprzęt to m.in.:

 • używanie przekazanego sprzętu w sposób zgodny z prawem, w tym także przestrzeganie legalności oprogramowania;

 • ponoszenie wszelkich kosztów utrzymania sprzętu i ewentualnych napraw nie objętych gwarancją oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym przez okres 2 lat od zakończenia projektu;

 • zakaz zbycia otrzymanego sprzętu w okresie 2 lat od zakończenia projektu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej a także oddania go  w użyczenie, najem, dzierżawę lub do używania osobom trzecim;

 • materialna odpowiedzialność  za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Gmina Byczyna w terminie późniejszym poinformuje, kiedy upływa termin 2 lat od zakończenia projektu grantowego (jest to data zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu grantowego).

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Iwona Sobania
Gmina Gmina Byczyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).