Posts in category

Powiat oleski


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela porad telefonicznych. Specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, psychologowie również popołudniami. – W naszej poradni na czas trwania epidemii wprowadziliśmy zmiany w zakresie zasad jej funkcjonowania – mówi Jolanta Górka, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie. – Zmodyfikowaliśmy ofertę specjalistyczną w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porad i konsultacji w tym …

Włodarze tych samorządów odebrali od wiceministra Stanisława Szwedy promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”. W styczniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w tegorocznej edycji programu „Maluch+”, dzięki któremu rozbudowywana jest sieć żłobków i klubów dziecięcych. „Maluch+” będzie miał również swoją odsłonę w naszym województwie. Z danych ministerstwa wynika, że …

Przez dwa dni osoby niepełnosprawne z województwa opolskiego uczestniczyły w plenerze artystyczno-sportowym. Pierwszy dzień pleneru odbył się w czwartek 5 września w Pałacu Pawłowice. 67 uczestników z środowiskowych domów samopomocy z województwa opolskiego oraz z Lublińca brało udział w zajęciach aktywizacyjno-integracyjnych. Wykonywali na nich ozdobne torby oraz przygotowywali układ taneczny, który zaprezentowali następnego dnia. Mieli …