Posts in category

Kluczbork

Category description is an optional

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 15 maja  2020 r.: wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nr GNP.68450.49.2020.JK – nieruchomość położona w  Kluczborku, działka nr 56/3 ark.m. 11 o pow. 0,1095ha. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia w/w nieruchomości upływa z dniem …

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=14262 działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ),podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na …

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=14263 działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ),podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż …

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 29 kwietnia  2020 r.: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: https://www.bip.kluczbork.eu/453,informacja-o-wykazach-nieruchomosci?tresc=14255 Nr GNP.6845.35.2020.JK – nieruchomości położone w  Bąkowie: działka nr 71/3 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/4 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/5 ark.m. 1 o …

Gmina chce zaopatrzyć w maseczki wielokrotnego użytku wszystkich mieszkańców. Wielkie szycie już się rozpoczęło. – Chcemy przygotować w pierwszym rzucie 35 tysięcy maseczek, które będą bezpłatnie dostarczane mieszkańcom gminy – mówi wiceburmistrz Dariusz Morawiec. – Część materiału już zakupiliśmy, dziś (w czwartek 16 kwietnia – przyp. red.) odbierzemy kolejną partię, która pozwoli nam taką ilość …

Z Wojciechem Smolnikiem, wiceprezesem MKS-u, o aktualne sytuacji w III-ligowym klubie piłkarskim, rozmawia Andrzej Szatan. – Jest pan w MKS-ie od początku jego istnienia. Czy towarzyszyła kiedyś panu taka niepewność o jego losy, jak teraz? – Zawirowania w ciągu siedemnastu lat naszej działalności przeżywaliśmy wielokrotnie. Ale przyczyny tego były odmienne, głównie finansowe. Teraz jest niepewność …

12 marca ukazał się ostatni papierowy numer Kulis Powiatu. Zawiesiliśmy druk gazety z powodu epidemii koronawirusa. Ale nie tylko dlatego. Rok temu, dokładnie w Święta Wielkanocne, Kulisy po trzymiesięcznej przerwie zostały reaktywowane jako spółka posiadająca dwóch właścicieli – Zdzisława Sarnickiego i Adama Bałamuckiego. Niestety, pan Zdzisław Sarnicki od kilku miesięcy prowadzi działania na niekorzyść Kulis …

Jedną z poważniejszych konsekwencji epidemii koronawirusa będzie kryzys gospodarczy. Jego symptomy już dotykają wielu przedsiębiorców, którzy czasowo musieli zaniechać swojej działalności. Lista jest dość długa. Od 14 marca w galeriach handlowych nie działają m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze, z zabawkami oraz wszystkie inne punkty usługowe prócz aptek, sklepów spożywczych, drogerii i pralni. Od 1 kwietnia zamknięte zostały m.in. zakłady …

Opolski ZUS rozpoczął wypłatę „trzynastek”, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafią one do ponad 250 tysięcy seniorów w regionie i za granicą. ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenia pieniężne około 9 mln osób w kraju i ponad 250 tys. w województwie opolskim. – Trzynastą emeryturę dostaną osoby, które do 31 marca będą …

Z powodu koronawirusa zawieszone zostały odwiedziny z zakładach karnych. Już wobec dwóch osób łamiących kwarantannnę zasądzono areszt. Ponadto więźniowie szyją maseczki, kombinezony ochronne i fartuchy. O tym, co zmieniło się w zakładach karnych i aresztach z powodu epidemii koronawirusa, informuje podpułkownik Elżbieta Krakowska, rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej: – We wszystkich aresztach śledczych i …