Posts in category

Dobiercice


Dzieciństwo pani Heleny Witkowskiej-Bojko przekreśliła wojna. Doświadczyła wtedy wysiedlenia, wywózek, obozu koncentracyjnego, przymusowych robót, totalnego braku poczucia bezpieczeństwa. Otarła się o śmierć. Cudem jej uszła. Przed wojną … Pani Helena Witkowska-Bojko, z domu Wojtasik, urodziła się w 1930 roku, a wychowywała w Ludwinowie-Jeziorku w gminie Łubnice w powiecie wieluńskim, obecnie wieruszowskim. Pochodziła z licznej rodziny. …