Posts in category

Byczyna

Category description is an optional

Urzędowi Miejskiemu zostało powierzonych 51 monet spośród tych, które odnaleziono w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w latach 2009-2014 na cmentarzysku przy kościele ewangelickim. Najstarsze pochodzą z XIV wieku. W czasie prac wykopano 62 monety, z których 54 udało się zidentyfikować. Pozostałe były bardzo zniszczone. Najstarszą z nich jest denar Władysława Łokietka wybijany w latach 1325-1333. …

W niedzielę 15 września w sali nr 9 ratusza, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej, odbył się wernisaż wystawy historycznej „Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”. Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny we współpracy z Urzędem Miejskim. Otworzyła ją burmistrz Iwona Sobania. Po pewnych perturbacjach logistycznych …

Narodowe czytanie W piątek 6 września w Bibliotece Publicznej czytano nowele pisarzy polskich. W ten sposób miasto włączyło się w Narodowe Czytanie, które w naszym kraju odbyło się już po raz ósmy. Czytanie rozpoczęła burmistrz Iwona Sobania. Po niej czytali, m.in. Renata Marzec-wiceburmistrz, Edyta Sztucka – skarbniczka gminy, Angelina Sarnowska – dyrektorka Publicznego Przedszkola, Barbara …

Mimo wiszących nad miastem deszczowych chmur, w sobotę 7 września na rynku zebrało się kilkanaście osób, aby wziąć udział w wycieczce rowerowej „Szlakiem dawnych granic”. Jej organizatorem był Ośrodek Kultury. Wycieczka odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w których Byczyna uczestniczy od kilkunastu lat. W tym roku hasło przewodnie EDD brzmi: „Polski splot”. Jest …

Miejscowy Hetman otrzymał bon na kwotę 10 tysięcy złotych. Jest to nagroda Opolskiego Związku Piłki Nożnej za zajęcie 1. miejsca w grupie I ligi okręgowej we współzawodnictwie „Opolska młodzież na plus”. Nagrodę wręczył Zdzisław Sarnicki, przewodniczący komisji rewizyjnej OZPN. „Opolska młodzież na plus” to program, który został stworzony na wzór PZPN-owskiego programu „Pro Junior System”. …

Pasją Ryszarda Mączki jest malowanie. Najczęstszy temat jego obrazów to ukochana przez niego Byczyna. Pan Ryszard z zawodu był malarzem pokojowym. Malował mieszkania, domy, szkoły, hale fabryczne i nigdy nie myślał, że będzie malował obrazy. Ta pasja zrodziła się u niego, gdy 23 lata temu przeszedł na emeryturę. Nie miałem wtedy co robić – wspomina …

Dużym zainteresowaniem cieszył się wernisaż wystawy zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów fotograficznych. Poprowadziło je Stowarzyszenie Creativo, które na ten cel uzyskało dofinansowanie. Zajęcia trwały od lutego. Odbywały się one trzy razy w miesiącu w Studiu Fotograficznym Projekt Portret przy ulicy Kwiasowskiego w Byczynie. Tam też miał miejsce wernisaż. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności …

Byczyna znalazła się na 4. miejscu w kraju wśród 597 gmin sklasyfikowanych w kategorii „Miasta inne” w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” na najbogatsze samorządy 2018 roku. Za miernik przyjęto roczne dochody budżetu danego samorządu podzielone przez liczbę mieszkańców. Otrzymany w ten sposób wskaźnik stał się podstawą rankingu. Dla Byczyny wskaźnik ten wyniósł 8 044,98 …

Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą „Poszukiwacze historii”. Jego atrakcjami są organizowane wycieczki rowerowe i warsztaty dziennikarskie. Zdobyta w ich trakcie wiedza zostanie wykorzystana do opracowania trzech folderów o historii, zabytkach i przyrodzie gminy Byczyna. Zamysł był taki, aby w okresie wakacyjnym czas spędzać na sportowo – wyjaśnia Iwona Sarnowska, dyrektorka Ośrodka Kultury w Byczynie. …

Siedem zespołów wzięło udział w 14. konkursie na „Najlepszą potrawę domową”, który odbył się w sobotę 20 lipca. W tym roku był on swoistą rekompensatą za Dni Byczyny, z których – ze względów finansowych – gmina zrezygnowała. Burmistrz Iwona Sobania przepraszała za tę sytuację. Swoje kulinarne ekipy wystawiły sołectwa: Jakubowice, Kochłowice, Miechowa, Proślice, Roszkowice oraz …