Posts in category

Borki Wielkie


Ochotnicza Straż Pożarna realizuje projekt: „Reaguj, pomagaj, działaj”, dzięki któremu mieszkańcy poznają tajniki pierwszej pomocy. Jego głównym celem jest edukacja i integracja społeczności lokalnej oraz promowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizację szkoleń, warsztatów i imprez środowiskowych z praktyczną nauką reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jednym z elementów projektu było szkolenie dorosłych …