Burmistrz Miasta Kluczborka


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 15 maja  2020 r.:

  1. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nr GNP.68450.49.2020.JK – nieruchomość położona w  Kluczborku, działka nr 56/3 ark.m. 11
o pow. 0,1095ha.

Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia w/w nieruchomości upływa z dniem 29.06.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, tel. 77 4182785”.

Wstecz Zostań wolontariuszem w azylu
Dalej Jak wygląda zdalne nauczanie…