Posts in

Archives


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 15 maja  2020 r.: wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nr GNP.68450.49.2020.JK – nieruchomość położona w  Kluczborku, działka nr 56/3 ark.m. 11 o pow. 0,1095ha. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia w/w nieruchomości upływa z dniem …