Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego


Burmistrz Gorzowa Śląskiego podaje do  publicznej wiadomości, że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,  ul. Wojska  Polskiego 15, wywieszono na  okres od  8 maja 2020r. do 29 maja  2020r. wykazy  nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia, ogłoszone  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.43.2020r. z dnia 08 maja 2020r. i  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.44.2020r. z dnia 08 maja 2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nr 11 lub 12 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 lub znaleźć  na stronie:

https://bip.gorzowslaski.pl/m9557/k95-Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia/a5090-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-0050.43.2020-W-SPRAWIE-OGLOSZENIA-WYKAZU-LOKALU-MIESZKALNEGO-PRZEZNACZONEGO-DO-ZBYCIA
https://bip.gorzowslaski.pl/m8893/k258-Zarzadzenia-Burmistrza-2020/a5091-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-0050.44.2020-W-SPRAWIE-OGLOSZENIA-WYKAZU-LOKALU-MIESZKALNEGO-PRZEZNACZONEGO-DO-ZBYCIA

                                                                                                                             Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                             mgr inż. Artur Tomala

Wstecz Na pomoc przedsiębiorcom
Dalej Zostań wolontariuszem w azylu